OFFENTLIGA RAMAVTAL

OFFENTLIGA RAMAVTAL

VI SKAPAR EN BÄTTRE VÄRLD

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv.
Vi är därför glada att ha flera ramavtal med myndigheter och offentliga organisationer som kontinuerligt arbetar för att öka servicenivån och göra människors liv enklare.

Några exempel på våra befintliga kunder är Skatteverket, Post- och Telestyrelsen, Kammarkollegiet, SLL (Stockholms Läns Landsting), Försvarsmakten, Regeringskansliet och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). HiQs konsultjänster avropas både i form av resurstjänster och uppdragstjänster.

RAMAVTAL

med Kammarkollegiet

HiQ har flera ramavtal med Sveriges äldsta myndighet - Kammarkollegiet. De senaste ramavtalen avser tjänster inom systemutveckling och informationsförsörjning.

INFORMATIONS- FÖRSÖRJNING

Programvaror och tjänster

Vi är Kammarkollegiets ramavtalsleverantör inom området "Programvaror och tjänster – Informationsförsörjning".
Hela avtalet finns för granskning på avropa.se

Detta ramavtal omfattar programvaror och tjänster som i första hand stödjer myndigheters e-förvaltningsarbete inom tre huvudsakliga områden: kontaktstödjande, verksamhetsstödjande och infrastrukturella.

Kontaktstödjande
Kontaktstödjande programvaror och tjänster innebär offentliga e-tjänster av olika slag. En offentlig e-tjänst är i denna upphandling en tjänst som en myndighet tillhandahåller för medborgare och företag och som kan användas för att uträtta olika ärenden som de har hos en myndighet, t.ex. att lämna in uppgifter till myndigheten eller att ta del av sina egna ärenden hos myndigheten. Denna tjänst tillhandahålls på elektronisk väg till exempel med en dator eller mobiltelefon. En annan kontaktstödjande programvara och tjänst som omfattas är sökmotor som t.ex. kan användas för att söka på en webbplats.

Verksamhetsstödjande
Verksamhetsstödjande programvaror och tjänster innebär sådant som stödjer myndighetens informationshantering och handläggning av ärenden inom den egna organisationen och i samverkan med andra. Exempel på sådana programvaror och tjänster är diarium, ärendehantering, dokumenthantering, e-arkiv, workflow och externa webbplatser.

Infrastrukturella
Infrastrukturella programvaror och tjänster ger stöd i olika delar av myndighetens e-förvaltningsstödjande tjänster, såväl kontaktstödjande som verksamhetsstödjande. Detta kan t.ex. vara identifiering med e-legitimationer, elektroniska underskrifter med e-legitimation, meddelandeväxel, spridnings- och hämtningssystem för utbyte av data, samt funktionalitet för mottagning och utskick av information i olika format.

I detta avtal finns stora möjligheter avseende hur programvaran levereras och installeras då avtalet omfattar proprietära programvaror, programvaror med öppen källkodslicens, programvara som levereras med hårdvara (s.k. appliance), appar som installeras i kundsIT-miljö och molntjänster. Vidare omfattas också en paketerad tjänst som i detta avtal kallas Kundunik tjänsteleverans.

De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är:

  • Installation och konfiguration
  • Licensrådgivning
  • Migrering
  • Projektledning
  • Systemadministration
  • Systemutveckling
  • Test
  • Utbildning

Konsulttjänster kan avropas i form av resurstjänst eller uppdragstjänst.


Kontakt
Vid frågor om ramavtalet "Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning", kontakta oss via epost: potinform.kammarkollegiet@hiq.se eller hör av dig direkt till någon av kontaktpersonerna längst ner på denna sida.

VÅRD, SKOLA, OMSORG

Programvaror & Tjänster

Vi är Kammarkollegiets ramavtalsleverantör inom området "Vård Skola Omsorg".
Hela avtalet finns för granskning på avropa.se

Ramavtalet Vård Skola Omsorg omfattar programvaror och tjänster som primärt används inom sjukvård, tandvård, hälsovård, kommunal omsorg, förskola, grundskola, gymnasium, högskola och universitet. Exempelvis schemaläggning, pedagogiska verktyg, elevstöd, ruttplanering, friskvård, patienthantering, kontaktytor mot vårdtagare. Ramavtalet omfattar konsulttjänster i form av t.ex. installation, konfiguration, migrering, projektledning, systemadministration, systemutveckling, test och utbildning.
Ramavtalet omfattar inte licenstjänst.

Kontakt
Vid frågor om ramavtalet "Programvaror och tjänster – Vård Skola Omsorg", kontakta oss via epost: potvso.kammarkollegiet@hiq.se eller hör av dig direkt till någon av kontaktpersonerna längst ner på denna sida.

 

IT-KONSULT TJÄNSTER

Resurskonsulter

HiQ innehar även nedanstående ramavtal med Kammarkollegiet:

IT-Konsulttjänster Resurskonsulter2013 – Region Södra. Läs mer >

REFERENS- UPPDRAG

Vården i siffror 
Uppdragsgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

Enköping.se 
Uppdragsgivare: Enköpings kommun

KONTAKT

Frågor?

Vill du veta mer om HiQ's ramavtal med Kammarkollegiet?
Tveka inte att kontakta oss!

SKÅNE

Peter Sognefur
+46 (0) 73 448 14 67
peter.sognefur@hiq.se

Anna Östh

MÄLARDALEN

Anna Östh
+46 (0) 704 200 93
anna.osth@hiq.se

Håkan Bernersson

STOCKHOLM

Håkan Bernerson
+46 (0) 8 588 90 000
hakan.bernerson@hiq.se

GÖTEBORG

Marie Norrbrink
+46(0) 31 743 91 00
marie.norrbrink@hiq.se

Linköping / Norrköping

Linda Falk
+46 (0) 737-038184
linda.falk@hiq.se

 

Nicholas Mårtensson

Karlskrona

Nicholas Mårtensson
+46 (0) 768 800 801
nicholas.martensson@hiq.se

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close