KGK väljer HiQs Frends som integrationsplattform

I en alltmer digitaliserad värld ställs företag även inför digitala utmaningar. Nu vänder sig företaget KGK till HiQ’s Frends som ny integrationsplattformsleverantör för koncernen. Frends ska hjälpa att förenkla och effektivisera för organisationen genom att standardisera integrationer med målet att Frends, förutom API:er, ska bli KGK’s enda integrationslösning.

– Så grymt att Frends växer ännu mer i Sverige och på den svenska marknaden! Jättebra jobbat av teamet och att KGK väljer oss visar på hur integrationsplattformar kan effektivisera för organisationer samtidigt som man i ett tidigt skede ser ROI på sin investering. Kul och Go HiQ! säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Digitaliseringens framfart är svår att undgå. I mångt och mycket underlättar digitaliseringen för både privatpersoner och företag, men i vissa fall medför digitaliseringen även utmaningar. För KGK, företaget som grundades 1946 av Knut-Göran Knutsson och verkar inom fordonsbranschen, innebär det att antalet integrationer som drivs blir allt fler och det hela sker i ett väldigt högt tempo. Även de hybdrida miljöerna, cloud kontra on-prem, är en utmaning samt att man som företag inom fordonsbranschen måste förhålla sig till mycket systemarv, som gör en förenkling av system svårare att uppnå. För att arbeta mot att bli mindre personberoende behöver man kunna jobba på ett repeterbart sätt. KGK är således i behov av en partner som kan samla integrationer och lösa allt snabbt och enkelt för att tillgodose nya kundbehov som uppstår och möjliggöra för en snabbare ”time to market”. KGK vänder sig till HiQs Frends som ny integrationsplattform för hela koncernen. Plattformen har gott stöd för hybrida miljöer och kan hjälpa till med många av utmaningarna man står inför. 

– I vissa fall när man inte behöver utgå från systemarv så kan vi ju eventuellt säga åt två system att prata med varandra, men när det inte går så ska Frends vara KGKs enda alternativ. Det är vår absoluta målsättning med Frends. Det finns otroligt mycket att göra, vi som bolag har många leverantörer och partners som alla har olika förutsättningar och väldigt olika IT-kapacitet. Med hjälp av Frends kan vi modernisera med minimal kundpåverkan, det blir mycket bättre för våra kunder utan att de behöver göra speciellt mycket. Vi känner oss trygga med både teamet och plattformen på Frends och ser fram emot vad framtiden bär med sig, säger Johan Haack, CIO på KGK.

– Så roligt att KGK väljer oss. Frends är en fantastisk plattform som kan underlätta för och hjälpa organisationer och det är ett fint bevis på hur bra plattformen är att KGK efter en pilot-implementation väljer just oss. Med en plattform som Frends finns enorma möjligheter för företag att förenkla och effektivisera sin verksamhet, säger Jukka Rautio, Head of HiQs Frends.

KGK ska till en början fokusera mycket på filflyttare i olika former, bygga kundanpassade API:er både för internt bruk och partners och kunder samt att internt modernisera vissa systemarv. Man kan redan nu förutspå stora effekter av att kunna avveckla system, minska lasten på system och frigöra dyra licenser, något som kan resultera i ROI på plattformen relativt omgående. KGK kommer till en början att nyttja lösningen på koncernnivå i Sverige, Norge och Finland, som är liknande verksamheter med liknande behov. Framtidsvisionen för KGK att växa in i plattformen och dess enorma möjligheter. Frends ska användas på ett sätt som passar verksamheten och dess nuvarande och framtida, strategier. Även hyperautomation står på agendan, där plattformen går mycket i linje med den strategi företaget har framåt. På lång sikt avser KGK att automatisera de processer som man idag vill integrera, med hjälp av RPA-verktyg och i förlängningen även AI. Målet är att standardisera alla integrationer, och att Frends ska bli KGKs enda integrationslösning, förutom vad gäller API.

– Vi ser ganska omfattande utmaningar vad gäller både att vi som företag behöver agera snabbt och effektivt samtidigt som klimatet blir allt svårare ju mer digitaliserad världen blir. Vi har också sett en utmaning i att verka i fordonsbranschen, vi måste förhålla oss till en del systemarv, både interna och system från våra olika partners, som kanske inte är av den modernaste sorten. Att valet föll på Frends var för att vi såg att vårt jobb kunde underlättas drastiskt, samtidigt som vi under pilot-implementationen fick ett stort förtroende för dem som partner. Vi blev uppmärksammade genom hela processen, fick alltid bra stöd och svar på frågor och det fanns hela tiden en plan för hur vi skulle gå vidare. Ett annat plus är att plattformen är förhållandevis enkel och användarvänlig, samtidigt som möjligheterna är oändliga i hur långt man kan utveckla plattformen, säger Urban Zetterström, IT-arkitekt på KGK.

Om KGK:
KG Knutsson AB för sedan 1946 människor framåt och är ett företag som tror på långsiktiga relationer, därför jobbar man med starka varumärken och skapar affärer som gynnar alla parter.

Vi ger våra leverantörer vårt distributionsnät medan våra kunder får de bästa varumärkena, allt inpackat i vår produktkunskap och precisa distribution. Vårt sortiment är bredast i branschen och på vår e-handelsplats autokatalogen.se hittar våra partners mer än en halv miljon artiklar. 

Förutom i Sverige finns KGK även i Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.


Sandra Siljestedt

Kontakta oss

Sandra Siljestedt
Head of PR & Communications
HiQ
070-420 00 48
08-588 90 000

HiQ utses till Karriärföretag för tredje året i rad

Karriärföretagen utser årligen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter både för studenter och young professionals. HiQ utses nu till Karriärföretag 2022, för tredje året i rad. 

– Jag är stolt att vi för tredje året i rad utses till Karriärföretag. Vi jobbar hårt med employer branding och det är roligt att det uppmärksammas. Inte minst när en av våra senaste satsningar, Traineeprogrammet HiQ Leap, har sin första start i början av 2022, säger Fredrik Malm, tf CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ förvärvar Cogitel

HiQ förvärvar IoT-specialisten Cogitel baserade i Karlskrona, som med sina 30 anställda blir ett strategiskt viktigt tillskott till HiQs fortsatta strävan att vara en one-stop-shop för kunder inom digitalisering. Förvärvet är nästa steg på HiQs resa mot att bli norra Europas ledande tech-konsultbolag.

– Jag är jätteglad att idag kunna välkomna Cogitel till HiQ! Vi ser en otroligt stark utveckling och konsekvent tillväxt inom IoT och vi jobbar idag i nära relation med några av Nordens ledande aktörer. Att Cogitel kommer in med sin djupa kunskap samt både viktiga kunder och partners möjliggör att vi kan bredda vårt erbjudande inom detta område, vilket är fantastiskt. Tillsammans är vi starkare, säger Fredrik Malm, tf CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ förvärvar Lamia

Med siktet inställt på att bli norra Europas ledande tech-konsultbolag förvärvar HiQ nu e-handelsspecialisten Lamia. Det finska företaget Lamia grundades 2012 och specialiserar sig på att bygga och utforma digitala tjänster och multikanallösningar för retail. Med 90 anställda och en stadig tillväxt blir företaget ett strategiskt viktigt tillskott för HiQs investeringar i retail.

– Jag är väldigt glad att kunna välkomna Lamia till oss på HiQ. Vi ser en explosiv ökning av efterfrågan på e-handelslösningar. Med deras djupa kunskap inom design, utveckling, moln och data – samt viktiga kunder och partners kommer Lamia att bidra till vår fortsatta utveckling inom området, säger Fredrik Malm, tf CEO på HiQ.

Läs mer