HiQ utmanar inom cybersäkerhet

I en alltmer digitaliserad värld går inte de stora hot som finns inom digitala system att förneka. Nu bygger HiQ upp en heltäckande cybersäkerhetsavdelning med syfte att hjälpa existerande såväl som nya kunder med att hantera det cyberhotlandskap som de omgärdas av. Målet är att göra samhällen, företag och organisationer handlingskraftiga att möta cyberhoten och med det säkra deras fortsatta digitaliseringsresa. 

– Att cybersäkerhet är viktigt är en underdrift. På HiQ är vår strävan att vara en one-stop shop för våra kunder och cybersäkerhet är en viktig komponent. Hela organisationer idag måste vara medvetna om alla de risker som finns och vi vill vara en del av den transformationen hos företag och i hela Norra Europa. Därför bygger vi nu kompetens inom cybersäkerhet och siktar mot en ledande position inom området, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ. 

Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ, & Per-Olov Humla, Head of Cybersecurity på HiQ. Foto: Jonas Bilberg

HiQ förenklar människors liv genom att använda teknik, design och kreativitet för att utveckla smarta lösningar, affärer och varumärken. På HiQ är man övertygade om att teknikutvecklingen är det bästa sättet att göra världen bättre, mer hållbar, enklare, säkrare och roligare. En viktig del i att göra världen säkrare är cybersäkerhet och att säkra tekniska lösningar för olika hot. Det genomsyrar alla delar i en organisation och det är således lika viktigt för en IT-avdelning som för en HR-avdelning att vara medveten för att kunna möta de hot som uppstår, helst innan de ens händer. I och med en hög efterfrågan satsar nu HiQ stort på cybersäkerhet och bygger upp en avdelning inom området för att kunna tillgodose det enorma behov som finns hos existerande kunder. Ledare för området är Per-Olov Humla. 

– Det är väldigt grymt att få komma in och bli en del av uppbyggnaden av området på HiQ. Varje dag kommer nyhetsrapporteringar om olika hot och företag måste vara uppdaterade, vare sig det gäller att skydda sig själva eller att ha koll på alla de underleverantörer man jobbar med. Det är ett komplext arbete som vi är experter inom och vi ser fram emot att hjälpa existerande och nya kunder med dessa utmaningar, säger Per-Olov Humla, Head of Cybersecurity på HiQ

Humla har en gedigen erfarenhet med över 25 år i branschen på ledande positioner inom cybersäkerhet. Han har också arbetat internationellt i FN-uppdrag, som chef för bland annat IT-verksamhet. Målet är att kunna arbeta mer proaktivt med kunder så att eventuella hot kan hanteras i tidiga skeden. Cybersäkerhetssatsningen kommer att ha kunder på global nivå.

– Cybersäkerhet är otroligt viktigt och omgärdas i många länder även av regulatoriska krav, det är även något vi ser är en ökad trend. Det är en väsentlig del som vi måste erbjuda våra kunder och det blir en stor del av vårt erbjudande som genomsyrar alla olika affärsområden som vi opererar inom. Att Peo Humla och flera av Sveriges skickliga experter och ledare inom området kommer in med sin expertis och erfarenhet, gör att vi kan lyfta området till en helt ny nivå inom verksamheten, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Att vi lever i en alltmer osäker värld när det kommer till cybersäkerhet är ingen nyhet. Cyberincidenter avlöser varandra på löpande band och det är svårt att kunna slappna av och känna sig helt säker, vare sig det är som privatperson eller företag. Det spelar inte heller någon roll vad storleken på företaget är, i en alltmer digitaliserad värld berörs alla av dessa problem, inte minst vad gäller att kravställa och kontrollera underleverantörer. Företag idag lägger mer och mer budget på cybersäkerhet och det är centralt att hitta rätt partner som kan vägleda samt ge stöd och hjälp med ett helhetsperspektiv. Det skapar förutsättningar att stärka marknadsposition och hantera risker på ett kostnadseffektivt sätt.  

– Vår vision är att inte enbart komma in när olyckan har varit framme, utan att på ett proaktivt sätt vägleda och navigera kunder så att de inte behöver vara med om ett faktiskt hot trots att det idag är väldigt komplicerat att skydda sig emot det accelererande hotlandskapet. Vi vill att bolag ska utvecklas på den digitala arenan och stärka sin position på marknaden, det är därför vi jobbar med det vi gör, för en säkrare värld, avslutar Per-Olov Humla.

Vill du att HiQ ska hjälpa ditt företag med Cybersecurity? Hör av dig till:
Per-Olov Humla, Head of Cybersecurity på HiQ, 
e-post: per-olov.humla@hiq.se
eller
Jerker Lindsten, Country Manager & Chief Sales Officer, HiQ Sverige 
e-post: jerker.lindsten@hiq.se

Läs mer om HiQ Cybersecurity på: 
https://www.hiq.se/erbjudande/cybersec/


Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Head of Region Stockholm / Vice President (VP)
HiQ Stockholm
070-420 00 01
08-588 90 000

HiQ bygger anbudsapplikation för Svensk Bilsport

Svensk Bilsport är redo att ta nästa kliv in i framtiden och utveckla en app för hela anbudsförfarandet och köpen av bilar inom sportgrenen Folkrace. Man har under en tid haft förfrågan ute till ett antal teknikbolag och nu tas beslutet av Svensk Bilsports styrelse att man väljer HiQ att genomföra arbetet. 

– Superkul att Svensk Bilsport väljer att utöka samarbetet med HiQ! Vi är otroligt starka inom apputveckling och vi ser en ökad efterfrågan på vår expertis inom området. Det är inte bara något som växer hos oss utan blir alltmer viktigt i den digitala värld vi lever i. Vi ser fram emot ett fortsatt fint samarbete med Svensk Bilsport och det här uppdraget ska bli riktigt roligt, säger Fredrik Malm, tf CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ öppnar upp portarna i Helsingborg

HiQ har som vision är att bli Norra Europas ledande företag inom kategorin, och har på kort tid förvärvat flertalet bolag och öppnat nytt kontor i bland annat Jönköping. Nu avslöjar företaget sitt nästa steg i expansionen, HiQ öppnar ett nytt kontor i Helsingborg. Det är nästa stopp på företagets expansionsresa och öppnar upp för många nya arbetstillfällen lokalt.

– Vi växer i södra Sverige och det är toppen! Att vi öppnar just i Helsingborg visar på hur viktig Skåneregionen är för oss, dels alla de företag som har sin bas där, dels att vi kan få ännu fler fantastiska kollegor på HiQ som vill förenkla världen med hjälp av teknik, design och kreativitet tillsammans med oss. Att ha ett kontor i Helsingborg möjliggör att vi kan nå fler, både kunder och nya kollegor, säger Fredrik Malm, tf CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ ingår strategiskt partnerskap med Brink Commerce

HiQ och Brink Commerce ingår ett avtal om strategiskt partnerskap kring digital handel, med det gemensamma målet att bli det ledande erbjudandet i Europa för globala aktörer och snabbväxande bolag inom detaljhandel, D2C och B2B. Partnerskapet går i linje med HiQs vision att bli det ledande tech-konsultbolaget i Norra Europa och stärker förtagets position som en helhetspartner inom digitalisering ytterligare. 

– Riktigt grymt att vi ingår det här partnerskapet med Brink Commerce. Digitalisering genomsyrar allt vi arbetar med på HiQ och vår vision är att förenkla människors liv med hjälp av teknik. Att samarbeta med en plattform som löser högaktuella problem i sin bransch och samtidigt underlättar både för företag och konsumenter kunde inte vara en bättre match. Vi ser fram emot ett fint partnerskap, säger Fredrik Malm, tf CEO på HiQ.

Läs mer