HiQ ensam vinnare i upphandling från Försvarsmakten

HiQ vinner upphandling för att förse Försvarsmakten med en helhetslösning för förvaltning och teknisk utveckling av försvarets webbplatser, applikationer och andra digitala medier. HiQ är den enda leverantören som vinner uppdraget. 

–Vi ser fram emot att bidra till försvarets viktiga arbete och digitala utveckling med vårt kunnande och långa erfarenhet inom digitalisering, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ. 

Foto: Bezav Mahmod / Försvarsmakten

Försvarsmakten yttersta uppgift är att skydda Sverige och försvara landets frihet, men bidrar också till att skapa fred och säkerhet på andra håll i världen. Det ställer höga krav på att digitala system, tjänster och applikationer hela tiden fungerar. Digitala kanaler som omfattas av ramavtalet är system och tjänster för allt från rekrytering och krisinformation till sociala medier och webbplatser. 

– På Försvarsmakten har man högt ställda krav gällande säkerhet på applikationer och infrastruktur såväl som på upphandlade leverantörer. Vi är stolta över att ha blivit utvalda som leverantör och ser det som ett kvitto på att vi är en pålitlig leverantör samt har förmågan att leverera tekniskt avancerade lösningar med hög kvalitet, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Ramavtalet innehåller teknisk utveckling och förvaltning av de externa digitala kanalerna samt implementering och förvaltning av digitala medier. Detta gäller både befintliga webbplatser och eventuella digitala kanaler som skapas i framtiden. 

Områdena som ingår i ramavtalet är utveckling, analys och utredning, projektledning och rådgivning, säkerhetsgranskning, beställarstöd, informationsarkitektur, utbildning, design samt tillgänglighetskravställning. 

Upphandlingen innehåller även underhåll och support. Det kommer hanteras av HiQ:s support- och förvaltningsteam som redan idag servar ett stort antal kunder med löpande support och underhåll av applikationer och tjänster. 

– I takt med att digitala system blir allt mer verksamhetskritiska ser vi en ökad efterfrågan på våra drift- och supporttjänster, och på våra enheter inom Application Management servar vi redan idag över hundratalet digitala tjänster. Försvarsmakten kommer bli väl omhändertagna hos oss – och vi ser fram emot att starta samarbetet, avslutar Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Efter att HiQ vunnit upphandlingen under 2019 överklagades den av ett konkurrerande konsultbolag till Förvaltningsrätten och därefter till Kammarrätten och slutligen till Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har samtliga instanser avslagit överklagan. Ramavtalet med HiQ tecknas på två år, med option på förlängning i ytterligare två år. 


Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Chief Marketing Officer
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000

HiQ utses till Karriärföretag för tredje året i rad

Karriärföretagen utser årligen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter både för studenter och young professionals. HiQ utses nu till Karriärföretag 2022, för tredje året i rad. 

– Jag är stolt att vi för tredje året i rad utses till Karriärföretag. Vi jobbar hårt med employer branding och det är roligt att det uppmärksammas. Inte minst när en av våra senaste satsningar, Traineeprogrammet HiQ Leap, har sin första start i början av 2022, säger Fredrik Malm, tf CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ förvärvar Cogitel

HiQ förvärvar IoT-specialisten Cogitel baserade i Karlskrona, som med sina 30 anställda blir ett strategiskt viktigt tillskott till HiQs fortsatta strävan att vara en one-stop-shop för kunder inom digitalisering. Förvärvet är nästa steg på HiQs resa mot att bli norra Europas ledande tech-konsultbolag.

– Jag är jätteglad att idag kunna välkomna Cogitel till HiQ! Vi ser en otroligt stark utveckling och konsekvent tillväxt inom IoT och vi jobbar idag i nära relation med några av Nordens ledande aktörer. Att Cogitel kommer in med sin djupa kunskap samt både viktiga kunder och partners möjliggör att vi kan bredda vårt erbjudande inom detta område, vilket är fantastiskt. Tillsammans är vi starkare, säger Fredrik Malm, tf CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ förvärvar Lamia

Med siktet inställt på att bli norra Europas ledande tech-konsultbolag förvärvar HiQ nu e-handelsspecialisten Lamia. Det finska företaget Lamia grundades 2012 och specialiserar sig på att bygga och utforma digitala tjänster och multikanallösningar för retail. Med 90 anställda och en stadig tillväxt blir företaget ett strategiskt viktigt tillskott för HiQs investeringar i retail.

– Jag är väldigt glad att kunna välkomna Lamia till oss på HiQ. Vi ser en explosiv ökning av efterfrågan på e-handelslösningar. Med deras djupa kunskap inom design, utveckling, moln och data – samt viktiga kunder och partners kommer Lamia att bidra till vår fortsatta utveckling inom området, säger Fredrik Malm, tf CEO på HiQ.

Läs mer