HiQ vinnare i upphandling av webbyrå till UKÄ

HiQ vinner Universitetskanslersämbetets (UKÄ) upphandling av webbyrå för digitala kommunikationstjänster.

– Roligt att HiQ vinner UKÄ:s upphandling. Det visar på HiQs bredd och expertis inom olika segment och att vi är en stark partner som webbyrå inom statlig verksamhet. Fantastisk teaminsats från teamet på HiQ som har arbetat med upphandlingen, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

UKÄ är en statlig myndighet inom högskoleområdet, som är placerad i Stockholm, som ansvarar för uppgifter i fråga om kvalitetssäkring, granskning av effektivitet, uppföljning, tillsyn och chefsutveckling inom högskolesektorn. Visionen är att verksamheten ska bidra till att stärka Sverige som kunskapssamhälle.

UKÄ har behov av en strategisk och innovativ partner som arbetar proaktivt med utveckling av deras digitala kommunikation och som kan leverera digitala tjänster med högsta kvalitet och tillgänglighet i nära samarbete. UKÄ vill ha en modern och kreativ webbyrå med god erfarenhet av att arbeta med statlig verksamhet och som sätter UKÄ:s behov i fokus. Webbplatsen och digitala tjänster ska uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Nu vinner alltså HiQ upphandlingen av webbyrå för digitala kommunikationstjänster.

Upphandlingen omfattar produktion, förvaltning och utveckling avseende UKÄ:s befintliga webbplats med tillhörande tekniska lösningar samt digital kommunikation för webb och annan digital kommunikation. Upphandlingen omfattar vidare de analys- och tillgänglighetstjänster som används på webbplatsen (exempelvis Google Analytics, Solr och Readspeaker). Uppdraget avser också övergripande rådgivning, stöd och vägledning samt eventuell utveckling av nya digitala tjänster. 

– Vi bygger Nordens grymmaste webbyrå och jag vill varmt välkomna UKÄ till oss. Webb, innovation och digitala tjänster för offentlig sektor med höga krav på tillgänglighet är ett område vi på HiQ är otroligt starka inom, och som växer, säger Linda Woxneborn, Head of Design, Innovation & Communication på HiQ.

Ramavtalet gäller från och med avtalstecknande och under två år med möjlighet för UKÄ att förlänga ramavtalet med ett + ett år, dock som längst upp till fyra år.


Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Chief Marketing Officer
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000

KGK väljer HiQs Frends som integrationsplattform

I en alltmer digitaliserad värld ställs företag även inför digitala utmaningar. Nu vänder sig företaget KGK till HiQ’s Frends som ny integrationsplattformsleverantör för koncernen. Frends ska hjälpa att förenkla och effektivisera för organisationen genom att standardisera integrationer med målet att Frends, förutom API:er, ska bli KGK’s enda integrationslösning.

– Så grymt att Frends växer ännu mer i Sverige och på den svenska marknaden! Jättebra jobbat av teamet och att KGK väljer oss visar på hur integrationsplattformar kan effektivisera för organisationer samtidigt som man i ett tidigt skede ser ROI på sin investering. Kul och Go HiQ! säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

Magnus Meyer ny styrelseordförande i HiQ

HiQ meddelar idag att Magnus Meyer, nuvarande styrelseledamot, från och med den 21 oktober i år blir styrelseordförande för bolaget. Thomas Hofvenstam, som agerar ordförande idag, kommer att vara kvar i styrelsen som ledamot.

– Jag vill passa på att hälsa Magnus Meyer välkommen som ny styrelseordförande. Magnus anses vara en av Sveriges mest inflytelserika teknikkonsulter och hans gedigna erfarenhet är av stort värde för HiQ, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

Erik Ridman – ny regionchef för HiQ i Stockholm

Tech-konsulten HiQ tar ytterligare ett steg för att stärka sin position som full-stack partner inom digital transformation.
Erik Ridman, tidigare CMO och kommunikationschef på HiQ utses till ny regionchef för HiQ i Stockholm.

– På HiQ har vi en nästintill unik position i att kunna bygga avancerade system, produkter och tjänster, och på samma gång diskutera digitala strategier, användbarhet och varumärkesförflytting. Erik Ridman kommer med sin bakgrund och erfarenhet inom varumärkesutveckling och rekrytering såväl som lösningar och åtaganden spela en viktig roll i våra fortsatta framgångar. Och med Erik vid spakarna för vår verksamhet i Stockholm kommer vi stärka vår position ytterligare, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer