HiQ vinnare i upphandling av webbyrå till UKÄ

HiQ vinner Universitetskanslersämbetets (UKÄ) upphandling av webbyrå för digitala kommunikationstjänster.

– Roligt att HiQ vinner UKÄ:s upphandling. Det visar på HiQs bredd och expertis inom olika segment och att vi är en stark partner som webbyrå inom statlig verksamhet. Fantastisk teaminsats från teamet på HiQ som har arbetat med upphandlingen, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

UKÄ är en statlig myndighet inom högskoleområdet, som är placerad i Stockholm, som ansvarar för uppgifter i fråga om kvalitetssäkring, granskning av effektivitet, uppföljning, tillsyn och chefsutveckling inom högskolesektorn. Visionen är att verksamheten ska bidra till att stärka Sverige som kunskapssamhälle.

UKÄ har behov av en strategisk och innovativ partner som arbetar proaktivt med utveckling av deras digitala kommunikation och som kan leverera digitala tjänster med högsta kvalitet och tillgänglighet i nära samarbete. UKÄ vill ha en modern och kreativ webbyrå med god erfarenhet av att arbeta med statlig verksamhet och som sätter UKÄ:s behov i fokus. Webbplatsen och digitala tjänster ska uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Nu vinner alltså HiQ upphandlingen av webbyrå för digitala kommunikationstjänster.

Upphandlingen omfattar produktion, förvaltning och utveckling avseende UKÄ:s befintliga webbplats med tillhörande tekniska lösningar samt digital kommunikation för webb och annan digital kommunikation. Upphandlingen omfattar vidare de analys- och tillgänglighetstjänster som används på webbplatsen (exempelvis Google Analytics, Solr och Readspeaker). Uppdraget avser också övergripande rådgivning, stöd och vägledning samt eventuell utveckling av nya digitala tjänster. 

– Vi bygger Nordens grymmaste webbyrå och jag vill varmt välkomna UKÄ till oss. Webb, innovation och digitala tjänster för offentlig sektor med höga krav på tillgänglighet är ett område vi på HiQ är otroligt starka inom, och som växer, säger Linda Woxneborn, Head of Design, Innovation & Communication på HiQ.

Ramavtalet gäller från och med avtalstecknande och under två år med möjlighet för UKÄ att förlänga ramavtalet med ett + ett år, dock som längst upp till fyra år.


Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Chief Marketing Officer
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000

HiQ expanderar i flertalet svenska städer efter förvärv av Headlight

Tidigare i år förvärvades Headlight Group, bestående av Headlight och Relight, av HiQ. Ett förvärv som är en viktig del i HiQs expansionsresa och möjliggör för nya arbetstillfällen i städerna Västerås, Örebro och Borlänge då rekryteringsbehovet är stort. Nyheten kommer ut bara veckor efter att förvärvet tillkännagavs och är en viktig pusselbit i HiQs strävan att bli Norra Europas ledande tech-konsultbolag.

– Att vi expanderar till Borlänge och i städerna Örebro och Västerås är grymt! Med den här sammanslagningen expanderar vi ytterligare på den svenska marknaden och det kommer att öppna upp för nya arbetstillfällen som kommer att påverka alla tre städerna, men även företag i närheten som vi ser fram emot att samarbeta med. Det är ett bra kliv för oss på vår expansionsresa, let’s go big, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ vinner ramavtal med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)

HiQ vinner ramavtal med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Upphandlingen avser konsultstöd avseende systemutveckling, arkitektur och förändringsledning.

– Så kul att vi vinner det här ramavtalet, områden som vi är otroligt starka inom. Att bidra med den sortens kompetens är kärnan i det vi vill göra och offentlig sektor är ett viktigt område för oss på HiQ, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ och BatteryLoop utvecklar effektivare laddinfrastruktur 

BatteryLoop, företaget som ger elbilsbatterier ett andra liv som energilager, har under våren lanserat sitt energilager som gör det möjligt att exempelvis bygga laddinfrastruktur på platser där elnätet har effektbrister. I samarbete med HiQ utvecklar nu BatteryLoop också en digital plattform som gör det möjligt att maximera effekten i laddinfrastrukturen. Den digitala plattformen möjliggör en uppskattning hur lång tid ett batteri har kvar att leva, därmed dess ekonomiska värde i en cirkulär affärsmodell.

– Fantastiskt att vårt team är med BatteryLoop på den här resan. Cirkulära affärsmodeller och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och det visas verkligen med det här projektet. Det finns otroligt mycket att göra för att effektivisera användningen av energi i samhället och den här lösningen bidrar med en viktig del i den resan, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer