HiQ och BatteryLoop utvecklar effektivare laddinfrastruktur 

BatteryLoop, företaget som ger elbilsbatterier ett andra liv som energilager, har under våren lanserat sitt energilager som gör det möjligt att exempelvis bygga laddinfrastruktur på platser där elnätet har effektbrister. I samarbete med HiQ utvecklar nu BatteryLoop också en digital plattform som gör det möjligt att maximera effekten i laddinfrastrukturen. Den digitala plattformen möjliggör en uppskattning hur lång tid ett batteri har kvar att leva, därmed dess ekonomiska värde i en cirkulär affärsmodell.

– Fantastiskt att vårt team är med BatteryLoop på den här resan. Cirkulära affärsmodeller och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och det visas verkligen med det här projektet. Det finns otroligt mycket att göra för att effektivisera användningen av energi i samhället och den här lösningen bidrar med en viktig del i den resan, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Bild: BatteryLoop/Lars Ardarve

De senaste åren har elbilar ökat kraftigt i popularitet. Beräkningar från elbranschens intresseorganisation Power Circle visar att det kommer finnas 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige år 2030. I takt med den utvecklingen kommer behovet att ta hand om uttjänta batterierna öka. BatteryLoop är det svenska företaget som ger elbilsbatterier ett andra liv som energilager. Energilagren lämpar sig för exempelvis fastigheter, logistikcenter eller hamnar – platser där man vet att många elfordon kommer samsas om elnätet inom en snar framtid. Idén till BatteryLoop kom 2017 med syftet att hitta en affärsmodell för att återanvända uttjänta batterier – när ett eldrivet fordon är i slutet av sin livscykel har batteriet fortfarande en stor del av sin kapacitet kvar. Även om batteriet inte kan driva en bil längre är det ofta fullt möjligt att använda det i ett energilager och på det viset förlänga livslängden med många år.

Men BatteryLoops lösningar handlar inte bara om själva energilagret, som i sig är en tekniskt avancerad lösning, utan också om att utveckla och erbjuda mjukvarulösningar som bidrar till bättre energieffektivitet och besparingar hos kunden. Ett exempel på detta är den digitala plattformen som BatteryLoop utvecklar tillsammans med HiQ som möjliggör för laddinfrastrukturen att leverera mer effekt. Den digitala plattformen gör det möjligt för driftövervakning av energilager samt tillgängliggör strukturerade data för livslängdsbestämning av batterier. Datan som HiQ och BatteryLoop samlar in kan användas tillsammans med AI för att uppskatta hur lång tid ett batteri har kvar att leva, och därmed dess ekonomiska värde i en cirkulär affärsmodell. 

Genom att kombinera energilager med en sådan digital lösning kan en fastighetsägare göra både ekonomiska och miljömässiga vinster. I exempelvis en kontorsfastighet med laddplatser och ett energilager kan elnätskostnaderna sänkas för fastigheten, samt möjliggöra ökade intäkter från laddinfrastruktur och stödtjänster mot elnätet. Samtidigt minskar de klimatrelaterade utsläppen från ökad elektrifiering av fordon och ett klimatsmartare uttag av energi från elnätet. 

– Vi är precis i början av elektrifieringen i samhället. Laddinfrastrukturen kommer behöva byggas ut och det kommer ställa tuffa krav på elnäten. Att då ha ett energilager och smarta digitala lösningar kan bli nyckeln för företag som vill ha ett säkert system för kunder, anställda, chaufförer och andra som vill kunna ladda tryggt och smidigt utan avbrott eller långa väntetider. Det vi nu skapar tillsammans med HiQ är en viktig pusselbit i utvecklingen av elektrifieringen hos våra kunder, säger Rasmus Bergström, VD på BatteryLoop.

Läs mer på:
www.batteryloop.com

Exempel på ekonomiska och miljömässiga vinster:
I en kontorsfastighet på 8 500 m2 med 55 laddplatser och ett energilager på 300 kWh sänks elnätskostnaderna för fastigheten och möjliggör ökade intäkter från laddinfrastruktur och stödtjänster mot elnätet. Samtidigt minskar de klimatrelaterade utsläppen med ca 40 ton CO2/år från ökad elektrifiering av fordon och ett klimatsmartare uttag av energi från elnätet. 


Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Chief Marketing Officer
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000

HiQ expanderar i flertalet svenska städer efter förvärv av Headlight

Tidigare i år förvärvades Headlight Group, bestående av Headlight och Relight, av HiQ. Ett förvärv som är en viktig del i HiQs expansionsresa och möjliggör för nya arbetstillfällen i städerna Västerås, Örebro och Borlänge då rekryteringsbehovet är stort. Nyheten kommer ut bara veckor efter att förvärvet tillkännagavs och är en viktig pusselbit i HiQs strävan att bli Norra Europas ledande tech-konsultbolag.

– Att vi expanderar till Borlänge och i städerna Örebro och Västerås är grymt! Med den här sammanslagningen expanderar vi ytterligare på den svenska marknaden och det kommer att öppna upp för nya arbetstillfällen som kommer att påverka alla tre städerna, men även företag i närheten som vi ser fram emot att samarbeta med. Det är ett bra kliv för oss på vår expansionsresa, let’s go big, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ vinner ramavtal med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)

HiQ vinner ramavtal med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Upphandlingen avser konsultstöd avseende systemutveckling, arkitektur och förändringsledning.

– Så kul att vi vinner det här ramavtalet, områden som vi är otroligt starka inom. Att bidra med den sortens kompetens är kärnan i det vi vill göra och offentlig sektor är ett viktigt område för oss på HiQ, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ Sailing Team behåller rekordet i Gotland Runt

Precis när vinnaren i Gotland Runt 2021 seglar över mållinjen kan vi konstatera att HiQ Sailing Team har kvar sitt banrekord på 27 timmar, 4 minuter och 9 sekunder om en snittfart på 13,01 knop från tävlingen 2019. 

– Grymt! Segling har alltid varit en stor del av HiQs kultur så det känns speciellt roligt att vi kan ha kvar banrekordet från 2019, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer