HiQ expanderar i flertalet svenska städer efter förvärv av Headlight

Tidigare i år förvärvades Headlight Group, bestående av Headlight och Relight, av HiQ. Ett förvärv som är en viktig del i HiQs expansionsresa och möjliggör för nya arbetstillfällen i städerna Västerås, Örebro och Borlänge då rekryteringsbehovet är stort. Nyheten kommer ut bara veckor efter att förvärvet tillkännagavs och är en viktig pusselbit i HiQs strävan att bli Norra Europas ledande tech-konsultbolag.

– Att vi expanderar till Borlänge och i städerna Örebro och Västerås är grymt! Med den här sammanslagningen expanderar vi ytterligare på den svenska marknaden och det kommer att öppna upp för nya arbetstillfällen som kommer att påverka alla tre städerna, men även företag i närheten som vi ser fram emot att samarbeta med. Det är ett bra kliv för oss på vår expansionsresa, let’s go big, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Hanna Pehrson & Per-Olof Rosén, foto: Jonas Bilberg

I mitten av april i år tillkännagav HiQ förvärvet av IT-specialisterna Headlight Group, bestående av Headlight och Relight, som en del av HiQs mål att positionera sig som det ledande tekniska konsultföretaget i norra Europa. Headlight AB grundades 2001 och är ett konsultbolag som under stark tillväxt har etablerat sig som IT-partner till framgångsrika företag och myndigheter. Med sina kompetensområden, ledarskap samt verksamhets- och systemutveckling erbjuder de ett helhetskoncept för digitalisering genom att hjälpa sina kunder hela vägen, från strategi och ledning till utveckling och förvaltning. Nu säger HiQ således hej till 100 nya medarbetare från Headlight, baserade i städerna Örebro, Västerås och Borlänge. I Örebro och Västerås teamar man upp med redan existerande HiQ-kontor medan i Borlänge blir man stadens första. Headlight blir en del av HiQs expansionsresa som möjliggör för företaget att ta sig an än mer kunder och öka expertisen inom just ledarskap samt verksamhets- och systemutveckling.

– Roligt att vi med Headlight kan addera en fantastisk personalstyrka med grymma kompetenser, samt en kundbas och meriter som gör hela HiQ starkare. Att ha en ännu större närvaro på den svenska marknaden är grundläggande för vår expansion och en viktig byggsten, inte bara för att växa i Sverige utan också i Norra Europa. Jag är säker på att vi kommer att göra magi tillsammans, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Med förvärvet och sammanslagningen kommer även ett namnbyte, då Headlight AB byter namn till HiQ. Namnbytet ger ökad styrka även för befintliga kunder med än mer kompetens i ryggen i flertalet städer. Man öppnar även upp för en ökning av kunder. Headlight kommer att spela en viktig roll när det gäller att expandera HiQ ytterligare på den svenska marknaden och bli det ledande tekniska konsultföretaget i norra Europa. Därmed spelar Västerås, Örebro och Borlänge en väsentlig roll och det öppnar även upp för arbetsmöjligheter i städerna då Headlight kliver på HiQs expansionsresa framåt. Även som studentstäder och vad gäller näringsliv är områdena betydande. Det möjliggörs inte bara för nya arbetstillfällen utan också en potentiell väg in i arbetslivet för studenter via HiQ Leap, företagets traineeprogram som lanseras våren 2022.

Lokalt i regionen blir HiQ efter förvärvet av Headlight en ännu starkare aktör med ett brett erbjudande inom IT, verksamhetsutveckling, systemutveckling, projektledning och webbutveckling för både privat näringsliv som offentlig sektor. HiQs tydliga position inom teknikutveckling mot industrin påverkas även positivt med en tydlig satsning på affärsområdet Research & Technology, ett område som grundar sig i Research & Development men som för HiQ har utmynnat i ett större fokus på teknologi. Ledare för affärsområdet på HiQ är Hanna Pehrson.

– HiQ är väletablerade inom industrin i Mälardalen och är idag en stark partner för många ledande aktörer inom tillverkningsindustrin i området. Sammanslagningen med Headlight gör att vi får ännu mer kraft till vårt erbjudande inom områden som sustainability, Industri 4.0, autonomous, produktutveckling och 5G-applikationsutveckling. Vi kan välkomna fler kunder till oss och skapa ännu mer arbetstillfällen. Det gör att vi kommer in som en ännu viktigare spelare för industri och näringsliv i Mälardalen, säger Hanna Pehrson, Business Line Director Research & Technology på HiQ.

– Det här blir betydande för Mälardalen, tillsammans har vi en mycket spännande position och vi bygger en fantastisk arbetsplats för alla som vill vara med i digitaliseringens framkant. Vi har ett stort rekryteringsbehov så det leder till många nya jobbtillfällen i alla tre städer. Vi behöver fler duktiga personer som ansluter till oss, avslutar Per-Olof Rosén, tidigare VD för Headlight, nu sitechef för HiQ i Västerås, Örebro och Borlänge.


Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Chief Marketing Officer
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000

HiQ vinner ramavtal med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)

HiQ vinner ramavtal med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Upphandlingen avser konsultstöd avseende systemutveckling, arkitektur och förändringsledning.

– Så kul att vi vinner det här ramavtalet, områden som vi är otroligt starka inom. Att bidra med den sortens kompetens är kärnan i det vi vill göra och offentlig sektor är ett viktigt område för oss på HiQ, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ och BatteryLoop utvecklar effektivare laddinfrastruktur 

BatteryLoop, företaget som ger elbilsbatterier ett andra liv som energilager, har under våren lanserat sitt energilager som gör det möjligt att exempelvis bygga laddinfrastruktur på platser där elnätet har effektbrister. I samarbete med HiQ utvecklar nu BatteryLoop också en digital plattform som gör det möjligt att maximera effekten i laddinfrastrukturen. Den digitala plattformen möjliggör en uppskattning hur lång tid ett batteri har kvar att leva, därmed dess ekonomiska värde i en cirkulär affärsmodell.

– Fantastiskt att vårt team är med BatteryLoop på den här resan. Cirkulära affärsmodeller och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och det visas verkligen med det här projektet. Det finns otroligt mycket att göra för att effektivisera användningen av energi i samhället och den här lösningen bidrar med en viktig del i den resan, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ Sailing Team behåller rekordet i Gotland Runt

Precis när vinnaren i Gotland Runt 2021 seglar över mållinjen kan vi konstatera att HiQ Sailing Team har kvar sitt banrekord på 27 timmar, 4 minuter och 9 sekunder om en snittfart på 13,01 knop från tävlingen 2019. 

– Grymt! Segling har alltid varit en stor del av HiQs kultur så det känns speciellt roligt att vi kan ha kvar banrekordet från 2019, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer