STABILT KVARTAL AV HiQ TROTS ORO I OMVÄRLDEN

Omsättningen första kvartalet uppgår till 478,4 (488,3) Mkr. Rörelseresultatet för samma period är 54,6 (55,1) Mkr. Vår finansiella ställning är god med ett starkt kassaflöde som under perioden uppgår till 59,3 (61,5) Mkr och en kassa med 243,5 Mkr i likvida medel.

JANUARI – MARS 2020
 • Omsättningen uppgår till 478,4 (488,3) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 54,6 (55,1) Mkr
 • Rörelsemarginalen ökar till 11,4 (11,3) procent
 • Resultat före skatt ökar till 55,5 (54,7) Mkr
 • Resultat efter skatt ökar till 43,5 (43,4) Mkr
 • Vinst per aktie före utspädning uppgår till 0,78 (0,78) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 59,3 (61,5) Mkr
 • Likvida medel ökar till 243,5 (232,8) Mkr
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
 • HiQ vinner affär och utökar sitt samarbete med Epiroc.
 • HiQ levererar ett flertal utvecklingsteam till ledande aktörer inom telekomindustrin.
 • HiQ vinner ett flertal uppdrag inom offentlig sektor, bland annat hos Västmanlands lokaltrafik, Datainspektionen, eHälsomyndigheten, Mälardalens högskola, Skatteverket, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för yrkeshögskolan, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Inera, Västra Götalandsregionen, Helsingfors stad, Seinäjoki stad och Järvenpää stad.
 • HiQ gör affärer med ledande nordiska aktörer inom E-handel.
 • HiQ inleder samarbete med ett stort europeiskt konsumentproduktföretag och levererar konsulttjänster och FRENDS-plattform.
 • HiQ inleder samarbete med ett globalt läkemedelsföretag och levererar konsulttjänster och FRENDS-plattform.
 • HiQ inleder samarbete med ett ledande finländskt energiföretag och levererar konsulttjänster och FRENDS-plattform.
 • Under kvartalet vinner HiQ FRENDS totalt 21 nya kunder.
 • HiQ väljs som digital byrå av barnkulturhuset Funnys Äventyr i Malmö.
 • Johan Dozzi och Katarina Axelsson Lindgren väljs in i HiQs styrelse.
 • HiQ som arbetsgivare rankas som det mest attraktiva IT-konsultbolaget av analysföretaget Universum.
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 • HiQ inleder samarbete med finländska Sparbanken.


För detaljerad information om utfallet under perioden hänvisas till delårsrapporten som bifogas detta pressmeddelande.

HiQ International AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Lars Stugemo, vd och koncernchef, HiQ, tel. 08-588 90 000
Erik Ridman, kommunikationschef, HiQ, tel. 070-750 80 60

 

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 07.30 CET.


Lars Stugemo
Lars Stugemo VD HiQ International 08-588 90 000
Erik Ridman
Erik Ridman Kommunikationschef HiQ International 070-420 00 01 08-588 90 000

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close