HiQs ÅRSREDOVISNING FÖR 2019 PUBLICERAD I DAG

HiQs årsredovisning för 2019 har i dag publicerats på bolagets hemsida.

Årsredovisningen kan laddas ned som pdf nedan eller beställas från bolaget, tel: 08-588 90 000.

 

Vid frågor, kontakta gärna:
Fredrik Malm, CFO HiQ International AB och ansvarig för Investor Relations, tel: 08-588 90 000,


Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2020 kl. 17.00 CET.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close