HiQ drar tillbaka förslag om split och aktieinlösen

Styrelsen för HiQ International AB har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en split och inlösen på 3,40 krona per aktie.

Med anledning av det globala utbrottet av COVID-19 prioriterar styrelsen att bolagets starka finansiella ställning upprätthålls – samt att skapa handlingsfrihet i det förändrade marknadsläget.

 


Denna information är sådan som HiQ International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 09:00 CET.


Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Chief Marketing Officer
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000

Starkt kassaflöde, god kostnadskontroll – accele­rerande digitalisering

Omsättningen under första halvåret uppgår till 917,8 Mkr. Rörelseresultatet för samma period uppgår till 92,9 Mkr. Under årets andra kvartal uppgår omsättningen till 439,4 Mkr och rörelseresultatet till 38,3 Mkr. Kassaflödet under första halvåret uppgår till 171,5 Mkr och vi har 340,6 Mkr i likvida medel. Det medför att vår finansiella ställning är fortsatt stark. Vi har starkt kassaflöde, god kostnadskontroll, vinner affärer och är positionerade för att ta marknadsandelar.

Läs mer

Stabilt kvartal av HiQ trots oro i omvärlden

Omsättningen första kvartalet uppgår till 478,4 (488,3) Mkr. Rörelseresultatet för samma period är 54,6 (55,1) Mkr. Vår finansiella ställning är god med ett starkt kassaflöde som under perioden uppgår till 59,3 (61,5) Mkr och en kassa med 243,5 Mkr i likvida medel.

Läs mer

Ökad vinst och starkt kassaflöde från HiQ

Omsättningen under årets tre första kvartal uppgår till 1 355,8 Mkr. Rörelseresultatet för samma period uppgår till 164,4 Mkr. Under tredje kvartalet uppgår omsättningen till 390,2 Mkr (395,0 Mkr), rörelseresultatet ökar med 7,5 % till 43,1 Mkr (40,1 Mkr) och rörelsemarginalen ökar till 11,0 % (10,1 %). Kassaflödet under årets tre första kvartal uppgår till 183,0 Mkr och vi har 150,5 Mkr i likvida medel. Under årets andra kvartal har vi, som vi meddelat tidigare, avyttrat vårt innehav i Westend Affärscentrum Oy, vilket är våra tidigare kontorslokaler i Finland. Avyttringen innebär en realisationsvinst på 22,8 Mkr.
– Under tredje kvartalet ökar vi vinsten, marginalen och kassaflödet, under ett säsongsmässigt svagt kvartal med mycket semester och lite tillgänglig tid. Jämför vi årets tre första kvartal mot förra året ökar vi omsättning, vinst, marginal och kassaflöde, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef för HiQ.

Läs mer