HiQ DRAR TILLBAKA FÖRSLAG OM SPLIT OCH AKTIEINLÖSEN

Styrelsen för HiQ International AB har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en split och inlösen på 3,40 krona per aktie.

Med anledning av det globala utbrottet av COVID-19 prioriterar styrelsen att bolagets starka finansiella ställning upprätthålls – samt att skapa handlingsfrihet i det förändrade marknadsläget.

 


Denna information är sådan som HiQ International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 09:00 CET.


Erik Ridman
Erik Ridman Kommunikationschef HiQ International 070-420 00 01 08-588 90 000

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close