ANN HELLENIUS LÄMNAR HiQs STYRELSE

Ann Hellenius, styrelseledamot i HiQ International AB, har meddelat att hon på eget initiativ lämnar sitt uppdrag i bolagets styrelse med omedelbar verkan, samt avböjer därmed omval vid årets bolagsstämma. Anledningen är att Ann har accepterat ett uppdrag i en till HiQ konkurrerande verksamhet. 

– Ann Hellenius har suttit i HiQs styrelse sedan 2019 och har genom sin kunskap om digitalisering bidragit med värdefulla kunskaper och erfarenheter till HiQs verksamhet. Vi tackar för Anns engagemang och önskar henne lycka med framtida utmaningar, säger Gunnel Duveblad, styrelseordförande i HiQ International AB.


Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Kommunikationschef
HiQ International
070-420 00 01
08-588 90 000