Ökad vinst och starkt kassaflöde från HiQ

Omsättningen under första halvåret ökar till 965,5 Mkr. Rörelseresultatet för samma period ökar till 121,4 Mkr. Under årets andra kvartal ökar omsättningen till 477,2 Mkr. Kassaflödet under första halvåret uppgår till 137,3 Mkr och vi har 110,3 Mkr i likvida medel. Det medför att vår finansiella ställning är fortsatt stark. Under kvartalet har vi, som vi meddelat tidigare, avyttrat vårt innehav i Westend Affärscentrum Oy, vilket är våra tidigare kontorslokaler i Finland. Avyttringen av innehavet innebär en vinst på 22,8 Mkr.

– Andra kvartalet är som vanligt säsongsmässigt svagt med klämdagar och ledigheter. Jämfört med förra årets andra kvartal är årets än mer utmanande med betydligt mindre tid. Sammantaget gör vi ett första halvår med starkt resultat i Finland medan vi i Sverige inte lever upp till våra förväntningar. Till viss del har utvecklingen i Sverige påverkats av en svagare efterfrågan inom myndigheter och verk samt lokalt inom telekomsektorn i Blekinge, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef för HiQ.

Trots det har HiQ aldrig omsatt mer i ett Q2. Och rörelseresultatet är det bästa för ett enskilt kvartal under HiQs historia, vilket till viss del förklaras av avyttringen av bolagets tidigare lokaler i Finland – som HiQ tidigare rapporterat om.

– Efterfrågan på våra tjänster under första halvåret är god och vi vinner många nya spännande affärer. Framförallt ökar vi våra samarbeten med våra storkunder, vilket har varit en medveten strategi. Vi ser att efterfrågan i det viktiga industrisegmentet fortsätter att öka, ett område tydligt präglat av R&D-utveckling vilket är HiQs kärnkompetens, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef för HiQ.

Bland nyheterna under andra kvartalet ser vi bland annat hur HiQ tillsammans med Scania utvecklar en mobil lösning som gör att lastbilarna får snabbare hjälp vid oplanerat stopp. Bensinkedjan ST1 och Shell inleder samarbete med HiQ för att få hjälp att digitalisera delar av sin verksamhet. Biluthyraren Sixt får hjälp av HiQ att utveckla tjänster för att enkelt hyra bil på kort eller lång tid. Och mjukvaran till tech-startupen InviSenses produkter, som är ett av Sveriges 33 mest innovativa företag enligt Ny Teknik, levereras av HiQ.

– Teknikutvecklingen fortsätter med full styrka och hastighet – och jag tror på riktigt att det är vårt bästa verktyg för att bygga en bättre, roligare och mer hållbar värld. Och precis det är vad alla våra duktiga medarbetare på HiQ gör på jobbet. Tillsammans med våra fantastiska kunder bygger vi lösningar som gör världen bättre, roligare, enklare, säkrare – och mer hållbar, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef för HiQ.


HiQs vd och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag, tisdagen den 16 juli klockan 09.00,  på HiQs kontor på Katarinavägen 15, plan 7, i Stockholm.

Rapporten kan laddas ner som pdf nedan.

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019 kl. 07.30 CET.


Lars Stugemo

Kontakta oss

Lars Stugemo
HiQ International
08-588 90 000
Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Chief Marketing Officer
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000