Ökad vinst för HiQ

Omsättningen första kvartalet uppgår till 488,3 (474,4) Mkr, en ökning med 3 procent. Rörelseresultatet för samma period är 55,1 (52,1) Mkr, en ökning med 6 procent. HiQs finansiella ställning är god med ett kassaflöde som under perioden uppgår till 61,5 Mkr och en kassa med 232,8 Mkr i likvida medel. Vid kvartalets utgång har HiQ 1 601 medarbetare. Årsstämman beslutar om en utdelning på 3,35 kr per aktie, totalt cirka 187 Mkr.

– Sammantaget gör vi ett klart godkänt resultat. Vi växer och vi ökar vinsten. I Finland gör vi ett mycket starkt kvartal. I Sverige når vi inte upp till vår fulla potential. I Göteborg gör vi ett bra resultat i kvartalet, där ser vi tydligt att de åtgärder vi vidtog under förra året har gett effekt. Och när vi den 12 april 2019 stolt firar 20 år som börsnoterat bolag har vi gjort vårt 65:e lönsamma kvartal i rad. Sedan noteringen av HiQ har vi levererat vinst hela 80 av 81 kvartal, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ.

Omsättningen första kvartalet uppgår till 488,3 (474,4) Mkr, en ökning med 3 procent. Rörelseresultatet för samma period är 55,1 (52,1) Mkr, en ökning med 6 procent. HiQs finansiella ställning är god med ett kassaflöde som under perioden uppgår till 61,5 Mkr och en kassa med 232,8 Mkr i likvida medel. Vid kvartalets utgång har HiQ 1 601 medarbetare. Årsstämman beslutar om en utdelning på 3,35 kr per aktie, totalt cirka 187 Mkr.

– Sammantaget gör vi ett klart godkänt resultat. Vi växer och vi ökar vinsten. I Finland gör vi ett mycket starkt kvartal. I Sverige når vi inte upp till vår fulla potential. I Göteborg gör vi ett bra resultat i kvartalet, där ser vi tydligt att de åtgärder vi vidtog under förra året har gett effekt. Och när vi den 12 april 2019 stolt firar 20 år som börsnoterat bolag har vi gjort vårt 65:e lönsamma kvartal i rad. Sedan noteringen av HiQ har vi levererat vinst hela 80 av 81 kvartal, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ.

Rapporten kan beställas på tel. 08-588 90 000 eller hämtas laddas ner som PDF nedan.

 

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 07.30 CET.


Lars Stugemo

Kontakta oss

Lars Stugemo
HiQ International
08-588 90 000
Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Chief Marketing Officer
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000