HiQ AVYTTRAR INNEHAV I WESTEND AFFÄRSCENTRUM

HiQ har idag ingått avtal med YIT om att avyttra koncernens innehav i Westend Affärscentrum OY. Försäljningen av innehavet innebär att en realisationsvinst på ca 20 Mkr kommer att redovisas i det andra kvartalet 2019.

HiQ har, genom dotterbolaget HiQ Finland, ägt 29,9% av Westend Affärscentrum OY som därmed ingår i HiQ-koncernen som ett intressebolag. Westend Affärscentrum äger och förvaltar en kontorsfastighet i Espoo, Finland, där HiQ Finland tidigare bedrev sin verksamhet.

HIQ bedömer att försäljningen kommer att medföra en realisationsvinst under det andra kvartalet 2019 på ca 20 Mkr, efter transaktionskostnader. Likviden för försäljningen betalas över en tvåårsperiod, med en första betalning under andra kvartalet 2019.


Lars Stugemo
Lars Stugemo VD HiQ International 08-588 90 000
Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close