Förändring i antal utestående aktier i HiQ under maj månad

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 31 maj 2019 till 55 839 587 aktier. Detta innebär en minskning av antalet aktier och röster under maj månad med 55 839 587 aktier.

Förändringen är hänförlig till den inlösen som är ett led i beslutet om split med obligatorisk inlösen som bolagsstämma i HiQ International AB fattade beslut om den 26 mars 2019. Genom detta förfarande delades 3,35 kr/aktie, totalt cirka 187 Mkr, ut till HiQs aktieägare.

Med avstämningsdag den 7 maj skedde indrag av 55 839 587 och antalet utestående aktier och röster uppgår därmed per den 31 maj 2019 till 55 839 587.

 

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 14.30 den 31 maj 2019.


Fredrik Malm

Kontakta oss

Fredrik Malm
Chief Financial Officer
HiQ
08-588 90 000
0704-200 017

KGK väljer HiQs Frends som integrationsplattform

I en alltmer digitaliserad värld ställs företag även inför digitala utmaningar. Nu vänder sig företaget KGK till HiQ’s Frends som ny integrationsplattformsleverantör för koncernen. Frends ska hjälpa att förenkla och effektivisera för organisationen genom att standardisera integrationer med målet att Frends, förutom API:er, ska bli KGK’s enda integrationslösning.

– Så grymt att Frends växer ännu mer i Sverige och på den svenska marknaden! Jättebra jobbat av teamet och att KGK väljer oss visar på hur integrationsplattformar kan effektivisera för organisationer samtidigt som man i ett tidigt skede ser ROI på sin investering. Kul och Go HiQ! säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

Magnus Meyer ny styrelseordförande i HiQ

HiQ meddelar idag att Magnus Meyer, nuvarande styrelseledamot, från och med den 21 oktober i år blir styrelseordförande för bolaget. Thomas Hofvenstam, som agerar ordförande idag, kommer att vara kvar i styrelsen som ledamot.

– Jag vill passa på att hälsa Magnus Meyer välkommen som ny styrelseordförande. Magnus anses vara en av Sveriges mest inflytelserika teknikkonsulter och hans gedigna erfarenhet är av stort värde för HiQ, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

Erik Ridman – ny regionchef för HiQ i Stockholm

Tech-konsulten HiQ tar ytterligare ett steg för att stärka sin position som full-stack partner inom digital transformation.
Erik Ridman, tidigare CMO och kommunikationschef på HiQ utses till ny regionchef för HiQ i Stockholm.

– På HiQ har vi en nästintill unik position i att kunna bygga avancerade system, produkter och tjänster, och på samma gång diskutera digitala strategier, användbarhet och varumärkesförflytting. Erik Ridman kommer med sin bakgrund och erfarenhet inom varumärkesutveckling och rekrytering såväl som lösningar och åtaganden spela en viktig roll i våra fortsatta framgångar. Och med Erik vid spakarna för vår verksamhet i Stockholm kommer vi stärka vår position ytterligare, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer