HiQ – starkt kassaflöde och ökad utdelning

Omsättningen under 2018 uppgår till 1 852,7 (1 787,9) Mkr, en ökning med 4 procent. Rörelseresultatet för samma period uppgår till 196,5 (214,4) Mkr. Under fjärde kvartalet ökar omsättningen med 3 procent till 507,1 (494,7) Mkr och rörelseresultatet uppgår till 61,2 (62,4) Mkr. Vår finansiella ställning är stark. Kassaflödet under året uppgår till 167,4 (164,1) Mkr och vi har 183,5 (205,1) Mkr i likvida medel. Vid kvartalets utgång är vi 1 629 medarbetare på HiQ.
– Sammantaget omsätter vi mer under helåret än vi någonsin gjort förut. Detta trots att vi såg en tillfällig inbromsning i Finland under första kvartalet och i Östergötland under andra kvartalet. I Göteborg lever vi resultatmässigt under året inte upp till våra förväntningar. Därför har vi genomfört åtgärder och förändringar som har börjat ge effekt under fjärde kvartalet. Generellt sett präglas marknaden under 2018 av god efterfrågan, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ.

Teknikutvecklingen går snabbare än den någonsin tidigare har gjort, även om den aldrig kommer gå så här sakta. Hela tiden utvecklas nya tjänster, som föder nya behov, till vilka nya tjänster behöver utvecklas. Och efterfrågan på HiQs tjänster är fortsatt stark.

– Marknaden under 2018 kännetecknas av en god efterfrågan där vi är väl positionerade inom teknik, design och kommunikation. Vi fortsätter hjälpa våra kunder med att utnyttja teknikutvecklingen till att förenkla och förbättra för sina kunder. Vi fortsätter att vinna nya kunder och vi fortsätter att utveckla befintliga samarbeten, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ.

Under året vinner HiQ bland annat nya avtal med ledande aktörer inom flera områden. Några exempel är Kammarkollegiet, som gör att en stor del av Sveriges offentliga sektor får tillgång till HiQs tjänster. På spel- och bettingmarknaden som genomgår stora förändringar tecknar HiQ ramavtal med både ATG och Finländska Veikkaus. Cambio tar hjälp av HiQs kompetens för att utveckla sjukvården. Pensionsjätten Keva vänder sig till HiQ för att få bygga sin IT-plattform. Yamaha Motors Europe tar HiQs hjälp för att stärka banden till sina befintliga kunder och attrahera nya. Och HiQ inleder ett samarbete med Taxi Stockholm för att utveckla deras digitala tjänster i syftet att öka effektiviteten och göra det ännu enklare att åka taxi.

– När vi startade HiQ gjorde vi det med en ambition att bygga det bolag vi själva alltid velat jobba på. Och det gör vi fortfarande. Idag är vi över 1 600 fantastiska personer på HiQ, och tillsammans med våra modiga kunder skapar vi resultat som påverkar en stor del av världens befolkning. Behovet av tekniklösningar har aldrig varit större. Och framtiden ser fantastisk ut, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ.

HiQs vd och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag, tisdagen den 29 januari klockan 09.00, på HiQs kontor på Regeringsgatan 20, 9tr. i Stockholm.

Rapporten kan beställas på tel. 08-588 90 000 eller laddas ner som pdf nedan.


Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2019 kl. 07.30 CET.


Lars Stugemo

Kontakta oss

Lars Stugemo
HiQ International
08-588 90 000
Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Chief Marketing Officer
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000