HiQs delårsrapport
januari – september 2018

”Marknaden de tre första kvartalen under 2018 kännetecknas av god efterfrågan där vi är väl positionerade inom teknik, design och kommunikation.”
JANUARI – SEPTEMBER 2018
 • Omsättningen uppgår till 1 345,6 (1 293,2) Mkr, en ökning med 4 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 135,3 (152,0) Mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 10,1 (11,8) procent
 • Resultat före skatt uppgår till 136,3 (151,2) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 105,0 (117,2) Mkr
 • Vinst per aktie före utspädning uppgår till 1,89 (2,13) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 106,3 (112,7) Mkr
 • Likvida medel uppgår till 128,2 (154,6) Mkr

JULI – SEPTEMBER 2018
 • Omsättningen uppgår till 395,0 (369,3) Mkr – en ökning med 7 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 40,1 (38,5) Mkr – en rörelsemarginal på 10,1 procent
 • Resultat före skatt uppgår till 39,9 (38,3) Mkr
 • Resultat efter skatt uppgår till 31,4 (29,6) Mkr
 • Vinst per aktie före utspädning uppgår till 0,56 (0,54) kr
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till 9,5 (-5,7) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRETS TRE FÖRSTA KVARTAL 

Q3
 • HiQ inleder partnerskap med Euro Finans inom systemintegration och integrationsplattformen Frends
 • HiQ väljs av Yamaha Motor Europe för utvecklingen och lanseringen av appen MyRide
 • HiQ bygger smartare hem tillsammans med Fortum
 • HiQ väljs som partner för systemintegration av Aalto-universitetet i finländska Esbo
 • HiQ vinner nationellt ramavtal med Kammarkollegiet inom vård, skola och omsorg
 • HiQ inleder partnerskap med NORMA Group
 • HiQ får ett omnämnande för prototypen på det digitala körkortet i Fast Companys tävling Innovation by Design

Q1 & Q2
 • HiQ vinner ramavtal med ATG
 • HiQ vinner ramavtal inom marknadsföring hos nordisk fordonstillverkare
 • HiQ inleder partnerskap med Axis i Linköping
 • HiQ inleder samarbete med Hultafors
 • HiQ inleder partnerskap med Nordax
 • HiQ utökar samarbetet och levererar fler team till Skatteverket
 • HiQ utökar flera samarbeten med den innovativa fordonsindustrin och levererar fler team
 • HiQ fortsätter växa inom e-hälsa och vinner nya affärer hos bland annat Inera och SKL
 • HiQ utvecklar en prototyp för ett digitalt körkort åt finska Trafi
 • HiQ skapar VR-upplevelse åt Volvo Cars
 • HiQ skapar unik restaurangupplevelse till LEGO House
 • HiQ vidareutvecklar Skånetrafikens reseapp
 • HiQ blir kommunikationsbyrå åt Kungliga Operan
 • HiQ i Linköping förvärvar företaget Indentives konsultverksamhet
 • Susanne Ehnbåge väljs som ny styrelseledamot i HiQ International
 • Årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna på 3,30 kr per aktie, totalt ca 183 Mkr
 • HiQ vinner guld i European Design Awards för prototypen på det digitala körkortet

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG
 • HiQ vinner ramavtal med Kammarkollegiet för region Södra

 

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 07.30 CET.


Lars Stugemo

Kontakta oss

Lars Stugemo
HiQ International
08-588 90 000
Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Chief Marketing Officer
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000