FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER DECEMBER MÅNAD

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 28 december 2018 till 55 839 587.

Förändringen i december är hänförlig till utnyttjande av teckningsoptioner.


För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Malm, Ekonomichef och IR-ansvarig HiQ, tel: 08-588 90 000


Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 13.30 den 28 december 2018.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close