HiQ – stabil inledning på 2018

Omsättningen under årets första kvartal växer med 1,0 procent och uppgår till 474,4 (469,7) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgår till 52,1 (65,5) Mkr motsvarande en rörelsemarginal på 11,0 procent. Kassaflödet uppgår till 78,9 Mkr och likvida medel per sista mars är 282,9 Mkr. Årsstämman beslutar om en utdelning på 3,30 kr per aktie, totalt cirka 183 Mkr.

– Omsättningen ökar till 474,4 Mkr, vilket är den högsta omsättningen vi någonsin haft i ett första kvartal. Vi har under årets första kvartal god efterfrågan på våra tjänster och vi vinner många nya spännande affärer och projekt. Vi gör ett bra resultat trots att vi i Göteborg och Finland inte levererar lika starkt som första kvartalet förra året, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef för HiQ.

HiQ fortsätter att bredda sitt erbjudande och växa inom befintliga affärssegment. Ett område som hela tiden utvecklas är hälso- och sjukvård.
– Ett område där vi verkligen direkt gör stor skillnad för oss människor är inom hälso- och sjukvården. Under kvartalet tar vi bland annat hem två stora upphandlingar och fortsätter vår satsning på att förenkla och förbättra svensk sjukvård, säger Lars Stugemo.

Under perioden ser vi flera nya affärer och vinster. Exempel på det är att HiQ utökar sina samarbeten med den innovativa fordonsindustrin och levererar fler team för att bygga framtidens säkra, autonoma och effektiva fordon.
Vi vinner viktigt ramavtal med ATG för att hjälpa dem bli vinnare på spelmarknaden. Vi vinner många nya affärer kring vår integrationsplattform Frends i Finland. Och vi vinner strategiskt viktigt ramavtal inom marknadsföring hos en stor fordonstillverkare – något som tydligt visar att vår bredd gör oss till en strategisk partner för de som vill bli vinnare i vår teknikintensiva omvärld.

Första kvartalet 2018 är HiQs 61:a lönsamma kvartal i rad. Faktum är att sedan noteringen så har HiQ levererat vinst 76 av 77 kvartal.
– Hur lyckas vi med det? Egentligen är det ganska enkelt. För det första är det tack vare alla våra grymma medarbetare. Tillsammans fortsätter vi bygga vår kultur och jobba efter våra värderingar som gör att vi har fokus på resultat, vi tar och ger ansvar, vi strävar efter att förenkla, och till sist ha roligt. Och till det kommer självklart alla våra fantastiska kunder. Tillsammans skapar vi lösningar som tar oss snabbt in i framtiden. Som ett team, avslutar Lars Stugemo.


HiQs vd och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag, onsdagen den 25 april klockan 09.00, på HiQs kontor på Regeringsgatan 20 i Stockholm.
Rapporten kan beställas på tel. 08-588 90 000 eller laddas ner som pdf nedan.

 

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 07.30 CET.


Lars Stugemo

Kontakta oss

Lars Stugemo
HiQ International
08-588 90 000
Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Chief Marketing Officer
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000