FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER MAJ MÅNAD

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 31 maj 2018 till 55 493 387, varav 40 500 interimsaktier.

Ovanstående interimsaktier har utgivits i maj månad till följd av utnyttjande av teckningsoptioner.

För mer information kontakta gärna Fredrik Malm, Ekonomichef och IR-ansvarig HiQ.


Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 15.30 den 31 maj 2018.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close