HiQs ÅRSREDOVISNING FÖR 2017 PUBLICERAD I DAG

HiQs årsredovisning för 2017 har i dag publicerats på bolagets hemsida.

Årsredovisningen kan laddas ned som PDF nedan eller beställas från bolaget, tel: 08-588 90 000.

Vid frågor, kontakta gärna:
Fredrik Malm, CFO HiQ International AB och ansvarig för Investor Relations,
tel: 08-588 90 000

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 16:50 CET.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close