HiQ – bäst hittills

Omsättningen under 2017 växer med 7,7 procent och uppgår till 1 787,9 (1 659,4) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgår till 214,4 (207,9) Mkr motsvarande en rörelsemarginal på 12,0 procent. Omsättningen för årets fjärde kvartal uppgår till 494,7 (460,5) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) under kvartalet är 62,4 (56,5) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,6 procent. Likvida medel per sista december är 205,1 Mkr. Alltså ett rekordår för HiQ. Igen.

– Fyra kvartal på raken med rekord summerar upp till ett rekordår! Omsättningen, ett rekord. Resultatet, ett rekord. Faktum är att vi nu är 1 645 medarbetare på HiQ – fler än så har vi aldrig varit tidigare. Utvecklingen under 2017 är sammantaget stark i hela koncernen. Marknaden är också stark och vi växer. Och om inte det vore nog – vi delar ut mer i år till våra aktieägare än vi någonsin gjort tidigare, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ.

Under året breddar HiQ sitt erbjudande. Bland annat växer vi inom integration, detta framförallt i Finland.
– Där ser vi att efterfrågan på vår integrationsplattform Frends – för att effektivisera flöden och göra det enklare för system att prata med varandra – hela tiden ökar. Vår löpande verksamhet kring förvaltning och underhåll ökar. Och efterfrågan på våra tjänster kring systemintegration ökar. Ett exempel är hos infranet-jätten Eltel, där vi utvidgar vårt samarbete och etablerar en ny enhet i Gdańsk i Polen, säger Lars Stugemo.

Den snabba teknikutvecklingen gör också att vi blir mer relevanta som kommunikationspartner, det ser vi bland annat när HiQ väljs som kommunikationsbyrå åt Kungliga Operan. Andra nyheter under kvartalet är Circle K där HiQ utvecklar en lojalitetsportal som ligger till grund för en aktiv kunddialog för Circle K med flera tusen bensinstationer, samarbetet med LEGO-koncernen på det nyöppnade LEGO House i danska Billund samt utvecklingen av en prototyp för ett digitalt körkort i Finland.

Under året vinner HiQ även flera nya teamaffärer, det vill säga att HiQ levererar hela utvecklingsteam till kunden. Bland annat inom telekom och offentlig sektor, där HiQs team är eftertraktade.
– I större utsträckning breddar vi också våra samarbeten med våra kunder och ingår partnerskap. Under året sluter vi flera avtal som exempelvis digital partner, utvecklingspartner eller strategisk partner. Det ser vi bland annat med Skandia, Veikkaus, Destia, Awapatent och retailjätten Jula, säger Lars Stugemo.

– När vi går in i 2018 är det med ett starkare HiQ än någonsin. Vi är 1 645 HiQare och vi är målmedvetna, vi tar ansvar för oss och våra kunder, vi strävar efter att förenkla och vi har roligt under tiden. Och inte minst så har vi fantastiska, modiga, kreativa och starka kunder. Svårare än så är det inte. Full fart alltså, avslutar Lars Stugemo.

HiQs vd och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag, tisdagen den 30 januari klockan 09.00, på HiQs kontor på Regeringsgatan 20 i Stockholm.
Rapporten kan beställas på tel. 08-588 90 000 eller laddas ner som pdf nedan.

 

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018 kl. 07.30 CET.


Lars Stugemo

Kontakta oss

Lars Stugemo
HiQ International
08-588 90 000
Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Chief Marketing Officer
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000