Fortsatt framgång för HiQ

Omsättningen under årets första nio månader växer med 7,9 procent och uppgår till 1 293,2 (1 199,0) Mkr. Det är rekord för HiQ. Rörelseresultatet (EBIT) för perioden, också det ett rekord, uppgår till 152,0 (151,4) Mkr motsvarande en rörelsemarginal på 11,8 procent. Omsättningen för årets tredje kvartal uppgår till 369,3 (352,1) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) under kvartalet är 38,5 (46,9) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 10,4 procent. Likvida medel per sista september är 154,6 Mkr

– Kvartal tre är säsongsmässigt alltid utmanande. Trots det så ökar vi omsättningen och vi har aldrig tidigare haft högre omsättning i ett enskilt tredje kvartal än nu. Även under årets första nio månader är både omsättning och vinst ett rekord – det gör oss självklart glada och stolta, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ.

Digitaliseringen fortsätter svepa med stor kraft över alla delar av samhället. På HiQ jobbar vi med alla våra kunder för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att förenkla och förbättra verksamheter, produkter och tjänster. Ett område under stark utveckling är digitaliseringen och effektiviseringen inom sjukvården (eHälsa), där vi med vår förmåga att förenkla och förbättra blir en allt viktigare partner till aktörer inom vård och hälsa. Ett annat område är det kontantlösa samhället, där vi har en stor efterfrågan på vår kompetens inom utvecklingen av smarta digitala tjänster.

Under och efter kvartalet når vi flera betydande framgångar. Till exempel blir vi strategisk partner till bank- och företagskoncernen Skandia. Vi vinner ett ramavtal med Zenuity – som ägs av Volvo Car Group och Autoliv – för att utveckla mjukvara för självkörande bilar. Vi vinner ramavtal med en av Nordens största bankkoncerner. Vi utvecklar en ny lojalitetsportal åt Circle K. Vi utvecklar globalt intranät åt industrijätten Wärtsilä. Och som bevis på vår position inom design och digital innovation så vinner vårt digitala konceptteam från Great Apes i Finland prestigefyllda designtävlingen Red Dot Awards.

– För ett tag sedan fick jag frågan; hur många är det som jobbar med digitalisering på ditt företag? Det är en logisk fråga, men ur mitt perspektiv så blir den lite komisk. Vi är nu över 1 600 medarbetare. Och alla – precis alla – bidrar på ett eller annat sätt till att driva digitaliseringen framåt. Och tillsammans förflyttar vi flera hundra uppdragsgivare – i full fart, avslutar Lars Stugemo.

HiQs vd och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag, torsdagen den
26 oktober klockan 09.00, på HiQs kontor på Regeringsgatan 20 i Stockholm.
Rapporten kan beställas på tel. 08-588 90 000 eller kan laddas ner som pdf nedan.

 

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 07.30 CET.


Lars Stugemo

Kontakta oss

Lars Stugemo
HiQ International
08-588 90 000
Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Chief Marketing Officer
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000