FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER DECEMBER MÅNAD

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 29 december 2017 till 55 452 887.

Förändringen under december månad är hänförlig till utnyttjande av teckningsoptioner.

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 11.00 den 29 december 2017.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close