HiQ inleder året starkt

Omsättningen i det första kvartalet uppgår till 469,7 (404,1) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) är 65,5 (43,1) Mkr, med en rörelsemarginal på 14,0 (10,7) procent.

Årsstämman fattade i mars beslut om en utdelning om 3,10 kr per aktie, totalt ca 170 Mkr, till aktieägarna. Kassaflödet uppgår till 60,5 Mkr.

- Vi inleder året med ett rekordkvartal. Vi omsätter mer än någonsin och vinsten är även den vår högsta. Antalet medarbetare är också fler än någonsin tidigare. Detta gör självklart alla oss på HiQ väldigt stolta och glada, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.

 Digitaliseringen fortsätter att breda ut sig i vårt samhälle i en allt snabbare takt. HiQs framgång ligger mycket i att hitta affärsmöjligheterna i denna fantastiska utveckling.

 - I kvartalet vinner vi nya kunder och stärker befintliga samarbeten. Förenkling och förbättring står högt på agendan. Det genererar resultat som till exempel när vi tillsammans med Husqvarna skapar världens första uppkopplade verktygsbod och appen Göra.nu, där vi med Passalen gör fritidsaktiviteter tillgängliga för alla barn och ungdomar, fortsätter Stugemo.

HiQ har idag rätt och relevant position på marknaden och verkar i gränslandet mellan teknik, människa och affär för att skapa lösningar som förenklar och förbättrar människors liv. För att stärka vår position ytterligare, förvärvas webb- och digitalbyrån Presis som bidrar med spetskompetens, befintlig kundlista och en skön kultur, som passar bra in på HiQ.

- Jag är stolt och glad över vårt fina resultat och över att ha branschens bästa medarbetare och en imponerande kundlista. Tillsammans med vår mycket starka finansiella ställning står HiQ idag starkare än någonsin. Framtiden ser onekligen ljus ut för HiQ, avslutar Stugemo.

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag, tisdagen den 25 april klockan 09.00, på HiQs kontor på Regeringsgatan 20 i Stockholm. Rapporten kan beställas på tel. 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se.

 

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 07.30 CET.

 

HiQ inleder året starkt (pdf)


Lars Stugemo

Kontakta oss

Lars Stugemo
HiQ International
08-588 90 000
Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Chief Marketing Officer
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000