FÖRÄNDRAT AKTIEINNEHAV I HiQ INTERNATIONAL AB (PUBL.)

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo har valt att förändra sitt aktieinnehav i HiQ.

Lars Stugemos innehav, inklusive närstående, uppgår till 170 651 aktier, motsvarande cirka 0,3 procent av bolaget samt därtill 30 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av aktier under maj månad 2017.


Lars Stugemo
Lars Stugemo VD HiQ International 08-588 90 000
Erik Ridman
Erik Ridman Kommunikationschef HiQ International 070-420 00 01 08-588 90 000

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close