HiQs ÅRSREDOVISNING FÖR 2016 PUBLICERAD IDAG

HiQs årsredovisning för 2016 har i dag publicerats på bolagets hemsida.

Årsredovisningen kan laddas ned från HiQs hemsida www.hiq.se (se länk till pdf nedan) eller beställas från bolaget, tel: 08-588 90 000.

HiQ's ÅRSREDOVISNING 2016

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2017 kl. 16.15 CET.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close