FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER FEBRUARI MÅNAD

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 28 februari 2017 till 54 772 245.

Förändringen på 59 140 aktier under februari månad är hänförlig till tidigare kommunicerad kvittningemission i samband mer erläggande av tilläggsköpeskilling till säljarna av Great Apes.

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 15.00 den 28 februari 2017.

 


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close