2016 – Rekord & ökad digitalisering

Omsättningen 2016 ökar med 10 % och uppgår till 1 659,4 (1 508,0) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) ökar med 14 % och uppgår till 207,9 (182,9) Mkr. Rörelsemarginalen för 2016 är 12,5 (12,1) procent.

Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgår till 460,5 (409,0) Mkr och rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 56,5 (54,6) Mkr. Rörelsemarginal i fjärde kvartalet är 12,3 (13,3) procent. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 3,10 kr per aktie, totalt 170 Mkr.

- 2016 är ännu ett rekordår för oss på HiQ. Vi växer, skapar resultat och vinner nya kunder. Vi är mer relevanta än någonsin, och fortsätter att förenkla och förbättra människors liv, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef.

Digitaliseringen sveper in i vårt samhälle och fenomenet bygger i grunden på teknikutveckling. Det innebär att alla branscher nu ritas om, affärsmodeller utmanas och våra beteenden ändras i snabb takt.

- Vi hjälper våra kunder med lösningar vi bara hade kunnat drömma om för 20 år sedan. Tillsammans utvecklar vi digitala tjänster som CarPay, S-Mobiili och Västtrafik To Go. Genom att verka i gränslandet mellan teknik, människa och affär vinner vi ett allt större förtroende, fortsätter Lars Stugemo.

- Under året vinner vi flera priser, utmärkelser och nomineringar. De digitala tjänsterna DiacorPlus, Enkoping.se och In-Car Delivery prisas och för tredje året i rad utnämns HiQ till ett av Sveriges Karriärföretag. Med branschens bästa medarbetare, en imponerande kundlista och mycket starka finanser, ser jag med stor tillförsikt på framtiden, avslutar Lars Stugemo.

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag, tisdagen den 31 januari klockan 09.00, på HiQs kontor på Regeringsgatan 20, 9tr i Stockholm.

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 kl. 07.30 CET.


Lars Stugemo

Kontakta oss

Lars Stugemo
HiQ International
08-588 90 000
Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Chief Marketing Officer
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000