FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER SEPTEMBER MÅNAD

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 30 september 2016 till 54 411 105.

Förändringen under september månad är hänförlig till apportemission av 257 832 aktier i samband med förvärvet av Great Apes OY.

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av personen ovan kl. 22.00 den 30 september 2016.

Förändring i antal utestående aktier i HiQ under september månad (pdf)


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close