Träffa HiQ på Vitalis – 5-7 April i Göteborg

Vitalis är Nordens ledande mötesplats inom digital hälso- och sjukvård. HiQ har under flera år stärkt sin position inom e-hälsa i Norden och vi kommer att finnas på plats för att berätta mer om vad vi gör och diskutera möjligheterna inom området.

- E-hälsa är ett viktigt område där HiQ vinner mark, och vi ser fram emot att träffa besökarna på Vitalis och prata om alla de möjligheter som digitaliseringen medför. Vi drivs av att förenkla människors vardag och ser vård och omsorg som ett område där det verkligen går att göra skillnad i människors liv med hjälp av teknik, säger Jenny Sperens, Informations- och Marknadschef på HiQ.

HiQ har under de senaste åren vunnit och genomfört ett antal betydande uppdrag inom hälso- och sjukvård. Nedan följer några av HiQs uppdrag och samarbeten.

Nervecentre
HiQ är samarbetspartner till Nervecentre och har ensamrätt för att implementera Nervecentres innovativa, mobila vårdprocesstöd i Sverige och Danmark. Lösningen ger ett process- och kommunikationsstöd som ökar patientsäkerheten samtidigt som det ökar produktiviteten i vården. Vårdpersonalen kan arbeta mer patientcentrerat (bedside) och erhåller information i realtid. Detta förenklar och sparar tid genom bland annat beslutsstöd, smidigare överlämningar och enkla saker som att visa lediga sängplatser. Lösningen finns i produktion på bred bas i Storbritannien, där den fungerar som stöd för tusentals medarbetare inom sjukvården.

Succce
På Intensivvårdsavdelningen på Blekingesjukhuset arbetar HiQ tillsammans med bland andra Fujitsu, Nicon och Google med att utveckla avancerat beslutsstöd för larmhantering med hjälp av smarta glasögon (Google Glass). Med glasögonen ser vårdpersonalen information och larm från utrustningen som övervakar patienterna och målet är att minska tiden från larm till behandling. Detta tros leda till ökad vårdkvalitet och kortare vårdtider, samt minskad stress när ljudet av tjutande larm reduceras.

Hör mer om Succce under Vitalis konferensprogram: onsdag 6 april kl 16:00 på plats A7

Vården i siffror
Vården i siffror presenterar en mängd statistik och resultat inom svensk hälso- och sjukvård och omfattar samtliga 21 landsting. Tjänsten kan användas av såväl vårdenheter och landsting som privatpersoner. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting ansvarar HiQ för vidareutvecklingen och förvaltningen.

Diabetes Tools
HiQ har uppdraget att vidareutveckla Diabetes Tools digitala plattformar, som förenklar vården och vardagen för människor med diabetes, samt sparar tid och pengar för sjukvården. När loggböcker och pappersdokumentation ersätts med nya smidiga lösningar minskar också risken för fel och missförstånd.

Diacor
HiQ har ansvarat för utvecklingen av en ny e-hälsotjänst för finländska Diacor, som hjälper hälso- och sjukvårdsföretaget att lyfta landets digitala sjukvård till en ny nivå. Nya DiacorPlus är Finlands mest omfattande mobila vårdcentral, och gör det möjligt för Diacors kunder att träffa läkare via livechat eller videosamtal, samt ta del av personlig patientinformation, såsom laboratorieresultat, i realtid.

Andra uppdrag där HiQ skapat digitala lösningar som förenklar för människor är bland annat Tågprator och ResLedaren, som på smarta sätt förenklar resandet med kollektiv- och tågtrafik, för människor med olika typer av funktionsnedsättningar. HiQ har också utvecklat Tidning för Alla, som tillgängliggör nyhetssajter och artiklar för människor med läsnedsättning, till exempel synskadade.

Vi ser fram emot att träffas på Vitalis - ni hittar HiQ på B10:02!

Vi som finns på plats är:
Patrik Wahlberg, HiQ, tel. 070-819 86 07
Peter Lager, HiQ, tel. 0768-800 640
Daniel Stålbäck, HiQ, tel. 0768-800 806

Läs mer om konferensen på www.vitalis.nu


Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Kommunikationschef
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000

HiQ expanderar i flertalet svenska städer efter förvärv av Headlight

Tidigare i år förvärvades Headlight Group, bestående av Headlight och Relight, av HiQ. Ett förvärv som är en viktig del i HiQs expansionsresa och möjliggör för nya arbetstillfällen i städerna Västerås, Örebro och Borlänge då rekryteringsbehovet är stort. Nyheten kommer ut bara veckor efter att förvärvet tillkännagavs och är en viktig pusselbit i HiQs strävan att bli Norra Europas ledande tech-konsultbolag.

– Att vi expanderar till Borlänge och i städerna Örebro och Västerås är grymt! Med den här sammanslagningen expanderar vi ytterligare på den svenska marknaden och det kommer att öppna upp för nya arbetstillfällen som kommer att påverka alla tre städerna, men även företag i närheten som vi ser fram emot att samarbeta med. Det är ett bra kliv för oss på vår expansionsresa, let’s go big, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ vinner ramavtal med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)

HiQ vinner ramavtal med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Upphandlingen avser konsultstöd avseende systemutveckling, arkitektur och förändringsledning.

– Så kul att vi vinner det här ramavtalet, områden som vi är otroligt starka inom. Att bidra med den sortens kompetens är kärnan i det vi vill göra och offentlig sektor är ett viktigt område för oss på HiQ, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ och BatteryLoop utvecklar effektivare laddinfrastruktur 

BatteryLoop, företaget som ger elbilsbatterier ett andra liv som energilager, har under våren lanserat sitt energilager som gör det möjligt att exempelvis bygga laddinfrastruktur på platser där elnätet har effektbrister. I samarbete med HiQ utvecklar nu BatteryLoop också en digital plattform som gör det möjligt att maximera effekten i laddinfrastrukturen. Den digitala plattformen möjliggör en uppskattning hur lång tid ett batteri har kvar att leva, därmed dess ekonomiska värde i en cirkulär affärsmodell.

– Fantastiskt att vårt team är med BatteryLoop på den här resan. Cirkulära affärsmodeller och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och det visas verkligen med det här projektet. Det finns otroligt mycket att göra för att effektivisera användningen av energi i samhället och den här lösningen bidrar med en viktig del i den resan, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer