Träffa HiQ på Vitalis – 5-7 April i Göteborg

Vitalis är Nordens ledande mötesplats inom digital hälso- och sjukvård. HiQ har under flera år stärkt sin position inom e-hälsa i Norden och vi kommer att finnas på plats för att berätta mer om vad vi gör och diskutera möjligheterna inom området.

- E-hälsa är ett viktigt område där HiQ vinner mark, och vi ser fram emot att träffa besökarna på Vitalis och prata om alla de möjligheter som digitaliseringen medför. Vi drivs av att förenkla människors vardag och ser vård och omsorg som ett område där det verkligen går att göra skillnad i människors liv med hjälp av teknik, säger Jenny Sperens, Informations- och Marknadschef på HiQ.

HiQ har under de senaste åren vunnit och genomfört ett antal betydande uppdrag inom hälso- och sjukvård. Nedan följer några av HiQs uppdrag och samarbeten.

Nervecentre
HiQ är samarbetspartner till Nervecentre och har ensamrätt för att implementera Nervecentres innovativa, mobila vårdprocesstöd i Sverige och Danmark. Lösningen ger ett process- och kommunikationsstöd som ökar patientsäkerheten samtidigt som det ökar produktiviteten i vården. Vårdpersonalen kan arbeta mer patientcentrerat (bedside) och erhåller information i realtid. Detta förenklar och sparar tid genom bland annat beslutsstöd, smidigare överlämningar och enkla saker som att visa lediga sängplatser. Lösningen finns i produktion på bred bas i Storbritannien, där den fungerar som stöd för tusentals medarbetare inom sjukvården.

Succce
På Intensivvårdsavdelningen på Blekingesjukhuset arbetar HiQ tillsammans med bland andra Fujitsu, Nicon och Google med att utveckla avancerat beslutsstöd för larmhantering med hjälp av smarta glasögon (Google Glass). Med glasögonen ser vårdpersonalen information och larm från utrustningen som övervakar patienterna och målet är att minska tiden från larm till behandling. Detta tros leda till ökad vårdkvalitet och kortare vårdtider, samt minskad stress när ljudet av tjutande larm reduceras.

Hör mer om Succce under Vitalis konferensprogram: onsdag 6 april kl 16:00 på plats A7

Vården i siffror
Vården i siffror presenterar en mängd statistik och resultat inom svensk hälso- och sjukvård och omfattar samtliga 21 landsting. Tjänsten kan användas av såväl vårdenheter och landsting som privatpersoner. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting ansvarar HiQ för vidareutvecklingen och förvaltningen.

Diabetes Tools
HiQ har uppdraget att vidareutveckla Diabetes Tools digitala plattformar, som förenklar vården och vardagen för människor med diabetes, samt sparar tid och pengar för sjukvården. När loggböcker och pappersdokumentation ersätts med nya smidiga lösningar minskar också risken för fel och missförstånd.

Diacor
HiQ har ansvarat för utvecklingen av en ny e-hälsotjänst för finländska Diacor, som hjälper hälso- och sjukvårdsföretaget att lyfta landets digitala sjukvård till en ny nivå. Nya DiacorPlus är Finlands mest omfattande mobila vårdcentral, och gör det möjligt för Diacors kunder att träffa läkare via livechat eller videosamtal, samt ta del av personlig patientinformation, såsom laboratorieresultat, i realtid.

Andra uppdrag där HiQ skapat digitala lösningar som förenklar för människor är bland annat Tågprator och ResLedaren, som på smarta sätt förenklar resandet med kollektiv- och tågtrafik, för människor med olika typer av funktionsnedsättningar. HiQ har också utvecklat Tidning för Alla, som tillgängliggör nyhetssajter och artiklar för människor med läsnedsättning, till exempel synskadade.

Vi ser fram emot att träffas på Vitalis - ni hittar HiQ på B10:02!

Vi som finns på plats är:
Patrik Wahlberg, HiQ, tel. 070-819 86 07
Peter Lager, HiQ, tel. 0768-800 640
Daniel Stålbäck, HiQ, tel. 0768-800 806

Läs mer om konferensen på www.vitalis.nu


Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Kommunikationschef
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000

HiQ vinnare i Kammarkollegiets nationella upphandling av IT-konsulttjänster

HiQ är vinnare i fyra av fem områden i Kammarkollegiets nationella upphandling av IT-konsulttjänster. De fyra områdena är Verksamhetens IT-behov, Säkerhet i IT och IT-projekt, Arkitektur och utveckling samt IT-konsultlösningar.
– Jag är verkligen glad och stolt över att vi vinner detta! Det är många hos oss som har bidragit på olika sätt i upphandlingen, men grunden i vår framgång ligger i den otroligt imponerande kompetens inom tech, IT, design och kreativitet som finns på HiQ. Vi har Nordens bästa team och jag ser verkligen fram emot att få fortsätta jobba med digitalisering av offentlig sektor i Sverige, säger Sven Ivar Mørch, CEO & President, HiQ.

Läs mer

Jerker Lindstén utses till Country Manager för HiQ Sweden

Siktet för HiQ är tydligt satt till att bli Nordeuropas ledande konsultbolag inom tech, IT, integration, design och kommunikation och en partner till alla företag i Norra Europa som ser nyttan i digitalisering och att kombinera leading edge-teknologi, IT och varumärkesutveckling för att bli vinnare på sina marknader. Nu utses Jerker Lindstén till Country Manager för HiQ i Sverige och Senior Vice President i HiQ. 

– Jerker Lindstén är känd för att vara en doer som får med sig högpresterande människor för att skapa resultat. Med Jerker som ansvarig för vår verksamhet Sverige tar vi ett viktigt steg i resan till att utveckla HiQ i en ny spännande tid där digitalisering kommer att få ökad betydelse, säger Sven Ivar Mørch, CEO & President, HiQ. 

Läs mer

HiQ vinner ramavtal med Skatteverket 

HiQ fick som enda bolag full poäng i Skatteverkets upphandling för uppdragstjänster inom IT Applikation och är, efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen att avslå överklagan, ett av fyra bolag som får skriva avtal med Skatteverket. 

– Jag är väldigt glad att vi vinner detta och att vår stora kompetens inom digitalisering får komma till nytta hos en så viktig myndighet som Skatteverket. En stor seger för oss och en fördel för Sverige, säger Sven Ivar Mørch vd och koncernchef på HiQ.

Läs mer