Träffa HiQ på Vitalis – 5-7 April i Göteborg

Vitalis är Nordens ledande mötesplats inom digital hälso- och sjukvård. HiQ har under flera år stärkt sin position inom e-hälsa i Norden och vi kommer att finnas på plats för att berätta mer om vad vi gör och diskutera möjligheterna inom området.

- E-hälsa är ett viktigt område där HiQ vinner mark, och vi ser fram emot att träffa besökarna på Vitalis och prata om alla de möjligheter som digitaliseringen medför. Vi drivs av att förenkla människors vardag och ser vård och omsorg som ett område där det verkligen går att göra skillnad i människors liv med hjälp av teknik, säger Jenny Sperens, Informations- och Marknadschef på HiQ.

HiQ har under de senaste åren vunnit och genomfört ett antal betydande uppdrag inom hälso- och sjukvård. Nedan följer några av HiQs uppdrag och samarbeten.

Nervecentre
HiQ är samarbetspartner till Nervecentre och har ensamrätt för att implementera Nervecentres innovativa, mobila vårdprocesstöd i Sverige och Danmark. Lösningen ger ett process- och kommunikationsstöd som ökar patientsäkerheten samtidigt som det ökar produktiviteten i vården. Vårdpersonalen kan arbeta mer patientcentrerat (bedside) och erhåller information i realtid. Detta förenklar och sparar tid genom bland annat beslutsstöd, smidigare överlämningar och enkla saker som att visa lediga sängplatser. Lösningen finns i produktion på bred bas i Storbritannien, där den fungerar som stöd för tusentals medarbetare inom sjukvården.

Succce
På Intensivvårdsavdelningen på Blekingesjukhuset arbetar HiQ tillsammans med bland andra Fujitsu, Nicon och Google med att utveckla avancerat beslutsstöd för larmhantering med hjälp av smarta glasögon (Google Glass). Med glasögonen ser vårdpersonalen information och larm från utrustningen som övervakar patienterna och målet är att minska tiden från larm till behandling. Detta tros leda till ökad vårdkvalitet och kortare vårdtider, samt minskad stress när ljudet av tjutande larm reduceras.

Hör mer om Succce under Vitalis konferensprogram: onsdag 6 april kl 16:00 på plats A7

Vården i siffror
Vården i siffror presenterar en mängd statistik och resultat inom svensk hälso- och sjukvård och omfattar samtliga 21 landsting. Tjänsten kan användas av såväl vårdenheter och landsting som privatpersoner. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting ansvarar HiQ för vidareutvecklingen och förvaltningen.

Diabetes Tools
HiQ har uppdraget att vidareutveckla Diabetes Tools digitala plattformar, som förenklar vården och vardagen för människor med diabetes, samt sparar tid och pengar för sjukvården. När loggböcker och pappersdokumentation ersätts med nya smidiga lösningar minskar också risken för fel och missförstånd.

Diacor
HiQ har ansvarat för utvecklingen av en ny e-hälsotjänst för finländska Diacor, som hjälper hälso- och sjukvårdsföretaget att lyfta landets digitala sjukvård till en ny nivå. Nya DiacorPlus är Finlands mest omfattande mobila vårdcentral, och gör det möjligt för Diacors kunder att träffa läkare via livechat eller videosamtal, samt ta del av personlig patientinformation, såsom laboratorieresultat, i realtid.

Andra uppdrag där HiQ skapat digitala lösningar som förenklar för människor är bland annat Tågprator och ResLedaren, som på smarta sätt förenklar resandet med kollektiv- och tågtrafik, för människor med olika typer av funktionsnedsättningar. HiQ har också utvecklat Tidning för Alla, som tillgängliggör nyhetssajter och artiklar för människor med läsnedsättning, till exempel synskadade.

Vi ser fram emot att träffas på Vitalis - ni hittar HiQ på B10:02!

Vi som finns på plats är:
Patrik Wahlberg, HiQ, tel. 070-819 86 07
Peter Lager, HiQ, tel. 0768-800 640
Daniel Stålbäck, HiQ, tel. 0768-800 806

Läs mer om konferensen på www.vitalis.nu


Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Kommunikationschef
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000

HiQ utmanar inom cybersäkerhet

I en alltmer digitaliserad värld går inte de stora hot som finns inom digitala system att förneka. Nu bygger HiQ upp en heltäckande cybersäkerhetsavdelning med syfte att hjälpa existerande såväl som nya kunder med att hantera det cyberhotlandskap som de omgärdas av. Målet är att göra samhällen, företag och organisationer handlingskraftiga att möta cyberhoten och med det säkra deras fortsatta digitaliseringsresa. 

– Att cybersäkerhet är viktigt är en underdrift. På HiQ är vår strävan att vara en one-stop shop för våra kunder och cybersäkerhet är en viktig komponent. Hela organisationer idag måste vara medvetna om alla de risker som finns och vi vill vara en del av den transformationen hos företag och i hela Norra Europa. Därför bygger vi nu kompetens inom cybersäkerhet och siktar mot en ledande position inom området, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ. 

Läs mer

HiQ vinnare i upphandling av digital innehållsmarknadsföringsbyrå för Bostäder i Borås

HiQ vinner Bostäder i Borås upphandling av digital innehållsmarknadsföringsbyrå (contentbyrå). Organisationen är i behov av en partner som har en strategisk och kreativ höjd.

– Roligt att vi vinner Bostäder i Borås upphandling, grymt jobbat av teamet på HiQ som har jobbat hårt med att ro det här i hamn, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ etablerar sig i Jönköping

HiQ, det nordiska tech-konsultbolaget vars vision är att bli Norra Europas ledande företag inom kategorin, har på kort tid förvärvat flertalet bolag. Nu etablerar man sig även i Jönköping genom att öppna sitt första kontor i staden. Det är nästa viktiga del på företagets expansionsresa och det öppnar upp för många nya arbetstillfällen lokalt. 

– Vår etablering i Jönköping är ett viktigt strategiskt steg för oss, vi ska bli Norra Europas ledande tech-konsultbolag och vi växer så det knakar. Det finns mycket bra kompetens i Jönköping och även många ledande företag som vi ser fram emot att prata vidare med. Det är viktigt för oss på HiQ att kunna arbeta nära våra kunder och ett kontor och kompetens på plats möjliggör det, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer