HiQs VD FÖRÄNDRAR SITT AKTIEINNEHAV I BOLAGET

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo har valt att förändra sitt aktieinnehav i HiQ till 433 651 aktier, motsvarande cirka 0,8 procent av bolaget.

– HiQ är ett framgångsrikt bolag och jag är stolt över att få representera ett företag med branschledande kunder och kompetenta medarbetare. Nu har jag valt att diversifiera mina investeringar, säger Lars Stugemo, VD och Koncernchef på HiQ.

Lars Stugemo har under veckan avyttrat 150 000 aktier, vilket innebär att han kvarstår som en av HiQs tjugo största ägare, med en ägarandel på cirka 0,8 procent av bolaget.


Lars Stugemo
Lars Stugemo VD HiQ International 08-588 90 000
Erik Ridman
Erik Ridman Kommunikationschef HiQ 070-420 00 01 08-588 90 000

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close