FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER OCH RÖSTER I HiQ

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 28 november 2014 till 52 846 523, varav 95 000 interimsaktier.

Interimsaktierna har utgivits i november månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner.

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl 14:30 den 28 november 2014.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close