FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER OCH RÖSTER I HiQ

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 30 december 2014 till 53 139 023. Förändringen är hänförlig till utnyttjande av utestående teckningsoptioner.

För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Malm, Ekonomichef och IR-ansvarig HiQ, tel: 08-588 90 000, 0704-200 017 

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl 13:00 den 30 december 2014.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close