Fortsatt stark position på en utmanande marknad

Omsättningen för perioden januari till och med september 2013 uppgår till 956,9 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) för de nio första månaderna uppgår till 98,4 Mkr, med en rörelsemarginal på 10,3 procent. Likvida medel är 154,7 Mkr.

- I det stora hela fortsätter vi att skapa resultat på en marknad som på flera håll är utmanande. Vi vinner nya kunder och ramavtal i samtliga marknadssegment där vi är verksamma. Vi har ett starkt kassaflöde och solid balansräkning, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.  

Under perioden inleds spännande samarbeten med nyckelkunder som Ascom, Cramo, Fintoto, Kuusakoski och Volvo Cars. Det uppkopplade samhället blir tack vare utbredningen av snabbt internet och mobila enheter allt mer närvarande i vår omgivning. Det skapar stora möjligheter för HiQ och våra kunder.

- Det händer hela tiden något nytt i vår spännande bransch. Det uppkopplade samhället är här för att stanna. Med en bred kundbas, ett starkt varumärke, en nyfikenhet på ny teknik och med branschens bästa konsulter, är vi redo att fortsätta utveckla samhället och förenkla livet för människor, avslutar Lars Stugemo.

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten idag, tisdagen den

22 oktober klockan 09.00, på HiQs kontor på Regeringsgatan 20 i Stockholm. Rapporten kan beställas på 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 07.30 den 22 oktober 2013.


Lars Stugemo

Kontakta oss

Lars Stugemo
HiQ International
08-588 90 000
Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Kommunikationschef
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000

KGK väljer HiQs Frends som integrationsplattform

I en alltmer digitaliserad värld ställs företag även inför digitala utmaningar. Nu vänder sig företaget KGK till HiQ’s Frends som ny integrationsplattformsleverantör för koncernen. Frends ska hjälpa att förenkla och effektivisera för organisationen genom att standardisera integrationer med målet att Frends, förutom API:er, ska bli KGK’s enda integrationslösning.

– Så grymt att Frends växer ännu mer i Sverige och på den svenska marknaden! Jättebra jobbat av teamet och att KGK väljer oss visar på hur integrationsplattformar kan effektivisera för organisationer samtidigt som man i ett tidigt skede ser ROI på sin investering. Kul och Go HiQ! säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

Magnus Meyer ny styrelseordförande i HiQ

HiQ meddelar idag att Magnus Meyer, nuvarande styrelseledamot, från och med den 21 oktober i år blir styrelseordförande för bolaget. Thomas Hofvenstam, som agerar ordförande idag, kommer att vara kvar i styrelsen som ledamot.

– Jag vill passa på att hälsa Magnus Meyer välkommen som ny styrelseordförande. Magnus anses vara en av Sveriges mest inflytelserika teknikkonsulter och hans gedigna erfarenhet är av stort värde för HiQ, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

Erik Ridman – ny regionchef för HiQ i Stockholm

Tech-konsulten HiQ tar ytterligare ett steg för att stärka sin position som full-stack partner inom digital transformation.
Erik Ridman, tidigare CMO och kommunikationschef på HiQ utses till ny regionchef för HiQ i Stockholm.

– På HiQ har vi en nästintill unik position i att kunna bygga avancerade system, produkter och tjänster, och på samma gång diskutera digitala strategier, användbarhet och varumärkesförflytting. Erik Ridman kommer med sin bakgrund och erfarenhet inom varumärkesutveckling och rekrytering såväl som lösningar och åtaganden spela en viktig roll i våra fortsatta framgångar. Och med Erik vid spakarna för vår verksamhet i Stockholm kommer vi stärka vår position ytterligare, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer