FORTSATT STARK POSITION PÅ EN UTMANANDE MARKNAD

Omsättningen för perioden januari till och med september 2013 uppgår till 956,9 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) för de nio första månaderna uppgår till 98,4 Mkr, med en rörelsemarginal på 10,3 procent. Likvida medel är 154,7 Mkr.

- I det stora hela fortsätter vi att skapa resultat på en marknad som på flera håll är utmanande. Vi vinner nya kunder och ramavtal i samtliga marknadssegment där vi är verksamma. Vi har ett starkt kassaflöde och solid balansräkning, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.  

Under perioden inleds spännande samarbeten med nyckelkunder som Ascom, Cramo, Fintoto, Kuusakoski och Volvo Cars. Det uppkopplade samhället blir tack vare utbredningen av snabbt internet och mobila enheter allt mer närvarande i vår omgivning. Det skapar stora möjligheter för HiQ och våra kunder.

- Det händer hela tiden något nytt i vår spännande bransch. Det uppkopplade samhället är här för att stanna. Med en bred kundbas, ett starkt varumärke, en nyfikenhet på ny teknik och med branschens bästa konsulter, är vi redo att fortsätta utveckla samhället och förenkla livet för människor, avslutar Lars Stugemo.

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten idag, tisdagen den

22 oktober klockan 09.00, på HiQs kontor på Regeringsgatan 20 i Stockholm. Rapporten kan beställas på 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 07.30 den 22 oktober 2013.


Lars Stugemo
Lars Stugemo VD HiQ International 08-588 90 000
Erik Ridman
Erik Ridman Kommunikationschef HiQ 070-420 00 01 08-588 90 000

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close