Fortsatt stark position på en utmanande marknad

Omsättningen för perioden januari till och med september 2013 uppgår till 956,9 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) för de nio första månaderna uppgår till 98,4 Mkr, med en rörelsemarginal på 10,3 procent. Likvida medel är 154,7 Mkr.

- I det stora hela fortsätter vi att skapa resultat på en marknad som på flera håll är utmanande. Vi vinner nya kunder och ramavtal i samtliga marknadssegment där vi är verksamma. Vi har ett starkt kassaflöde och solid balansräkning, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.  

Under perioden inleds spännande samarbeten med nyckelkunder som Ascom, Cramo, Fintoto, Kuusakoski och Volvo Cars. Det uppkopplade samhället blir tack vare utbredningen av snabbt internet och mobila enheter allt mer närvarande i vår omgivning. Det skapar stora möjligheter för HiQ och våra kunder.

- Det händer hela tiden något nytt i vår spännande bransch. Det uppkopplade samhället är här för att stanna. Med en bred kundbas, ett starkt varumärke, en nyfikenhet på ny teknik och med branschens bästa konsulter, är vi redo att fortsätta utveckla samhället och förenkla livet för människor, avslutar Lars Stugemo.

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten idag, tisdagen den

22 oktober klockan 09.00, på HiQs kontor på Regeringsgatan 20 i Stockholm. Rapporten kan beställas på 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 07.30 den 22 oktober 2013.


Lars Stugemo

Kontakta oss

Lars Stugemo
HiQ International
08-588 90 000
Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Kommunikationschef
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000

HiQ expanderar i flertalet svenska städer efter förvärv av Headlight

Tidigare i år förvärvades Headlight Group, bestående av Headlight och Relight, av HiQ. Ett förvärv som är en viktig del i HiQs expansionsresa och möjliggör för nya arbetstillfällen i städerna Västerås, Örebro och Borlänge då rekryteringsbehovet är stort. Nyheten kommer ut bara veckor efter att förvärvet tillkännagavs och är en viktig pusselbit i HiQs strävan att bli Norra Europas ledande tech-konsultbolag.

– Att vi expanderar till Borlänge och i städerna Örebro och Västerås är grymt! Med den här sammanslagningen expanderar vi ytterligare på den svenska marknaden och det kommer att öppna upp för nya arbetstillfällen som kommer att påverka alla tre städerna, men även företag i närheten som vi ser fram emot att samarbeta med. Det är ett bra kliv för oss på vår expansionsresa, let’s go big, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ vinner ramavtal med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)

HiQ vinner ramavtal med Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Upphandlingen avser konsultstöd avseende systemutveckling, arkitektur och förändringsledning.

– Så kul att vi vinner det här ramavtalet, områden som vi är otroligt starka inom. Att bidra med den sortens kompetens är kärnan i det vi vill göra och offentlig sektor är ett viktigt område för oss på HiQ, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ och BatteryLoop utvecklar effektivare laddinfrastruktur 

BatteryLoop, företaget som ger elbilsbatterier ett andra liv som energilager, har under våren lanserat sitt energilager som gör det möjligt att exempelvis bygga laddinfrastruktur på platser där elnätet har effektbrister. I samarbete med HiQ utvecklar nu BatteryLoop också en digital plattform som gör det möjligt att maximera effekten i laddinfrastrukturen. Den digitala plattformen möjliggör en uppskattning hur lång tid ett batteri har kvar att leva, därmed dess ekonomiska värde i en cirkulär affärsmodell.

– Fantastiskt att vårt team är med BatteryLoop på den här resan. Cirkulära affärsmodeller och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och det visas verkligen med det här projektet. Det finns otroligt mycket att göra för att effektivisera användningen av energi i samhället och den här lösningen bidrar med en viktig del i den resan, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Läs mer