HiQs VD FÖRÄNDRAR SITT AKTIEINNEHAV I BOLAGET

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo har valt att förändra sitt aktieinnehav i HiQ till 583 651 aktier, motsvarande cirka 1,1 procent av bolaget.

- HiQ är ett framgångsrikt bolag med ett starkt erbjudande. Jag är stolt över att få representera ett företag med branschledande kunder och kompetenta medarbetare. Nu har jag valt att till viss del diversifiera mina investeringar, säger Lars Stugemo, VD och Koncernchef på HiQ.

Lars Stugemo har under perioden 27 februari till 1 mars avyttrat 243 849 aktier, vilket innebär att han kvarstår som ägare av 583 651 aktier i HiQ, motsvarande cirka 1,1 procent av bolaget.

- Jag har i femton år haft huvuddelen av min ekonomi i HiQ-aktier. Genom avyttringen ökar jag min ekonomiska handlingsfrihet, avslutar Lars Stugemo. 


Lars Stugemo
Lars Stugemo VD HiQ International 08-588 90 000
Erik Ridman
Erik Ridman Kommunikationschef HiQ 070-420 00 01 08-588 90 000

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close