HiQs ÅRSREDOVISNING FÖR 2012 PUBLICERAD I DAG

HiQs årsredovisning för 2012 har i dag publicerats på bolagets hemsida.

Årsredovisningen kan laddas ned från HiQs hemsida www.hiq.se eller beställas från bolaget, tel: 08-588 90 000.

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl 14:00 den 21 mars 2013.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close