HiQs ÅRSREDOVISNING FÖR 2011 HAR IDAG PUBLICERATS

HiQ’s årsredovisning för 2011 har idag publicerats på bolagets hemsida.

Årsredovisningen kan laddas ned som pdf nedan eller beställas från bolaget, tel: 08-588 90 000.

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl 14.30 den 7 mars 2012.


Erik Ridman
Erik Ridman Kommunikationschef HiQ 070-420 00 01 08-588 90 000

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close