INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

Information- och IR-kontakt

För frågor om HiQs verksamhet, uppdrag, pressreleaser, IR-aktiviteter eller om du vill prenumerera på årsredovisningar, rapporter eller pressreleaser, kontakta gärna Erik Ridman. För frågor och information om nyckeltal och finansiell ställning kontakta gärna Fredrik Malm.

Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International

Tel: 08-588 90 000
Mob: 0704-200 017
fredrik.malm@hiq.se

Box 7421
103 91 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Regeringsgatan 20, 9tr

Erik Ridman
Erik Ridman Kommunikationschef HiQ International

Tel: 08-588 90 000
Mob: 070-750 80 60
erik.ridman@hiq.se

Box 7421
103 91 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Regeringsgatan 20, 9tr

prenumerera

Pressreleaser
Kvartalsrapporter
Årsredovisningar

Hello!

Close