INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

FINANSIELL INFORMATION

Här hittar du information om HiQ-aktien, finansiella rapporter, finansiell kalender med mera. HiQ grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Med 1600 medarbetare i fyra länder arbetar vi med att skapa en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med hjälp av teknik och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld.

AKTIEUTVECKLING

-1,0%HIQ 48,405 SEK

Kalender

NYCKELTAL 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning, Mkr 1.787,9 1.659,4 1.508,0 1.378,8 1.305,1
Omsättningstillväxt, % 7,7 10 9,4 5,6 -5,4
Bruttomarginal, % 12,7 13,2 12,8 11,4 11,5
Rörelsemarginal, % 12,00  12,5  12,1 10,7 10,6
Avkastning på eget kapital, % 20,7 21,6 20,1 16,6 15,4
Avkastning på operativt kapital, % 34,4 36,5 33,9 27,9 27,0
Omsättning per anställd, kkr 1.234 1.219 1.187 1.115 1.086 
Förädlingsvärde per anställd, kkr 936 943 929 881 858
Rörelseresultat per anställd, kkr 148 153 144 119 116
Genomsnittligt antal anställda 1449 1361 1270 1237 1202
Antal anställda vid årets slut 1645 1573 1415 1412 1326
Soliditet, % 68,4 69,2 69,4 70,6 72,0

Ladda ner som Excel

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close