INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

FINANSIELL INFORMATION

Här hittar du information om HiQ-aktien, finansiella rapporter, finansiell kalender med mera. HiQ grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Med närmare 1500 medarbetare i fyra länder arbetar vi med att skapa en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med hjälp av teknik och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld.

AKTIEUTVECKLING

0,0%HIQ 71,8 SEK

Finansiella rapporter

Kalender

NYCKELTAL 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning, Mkr 1.847,1 1.852,7 1.787,9 1.659,4 1.508,0
Omsättningstillväxt, % -0,3 3,6 7,7 10 9,4
Bruttomarginal, % 14,7 11,4 12,7 13,2 12,8
Rörelsemarginal, % 12,2 10,6 12,00  12,5  12,1
Avkastning på eget kapital, % 21,6 18,6 20,7 21,6 20,1
Avkastning på operativt kapital, % 35,0 30,0 34,4 36,5 33,9
Omsättning per anställd, kkr 1.291 1.254 1.234 1.219 1.187
Förädlingsvärde per anställd, kkr 977 936 936 943 929
Rörelseresultat per anställd, kkr 158 133 148 153 144
Genomsnittligt antal anställda 1431 1478 1449 1361 1270
Antal anställda vid årets slut 1560 1629 1645 1573 1415
Soliditet, % 64,6 69,0 68,4 69,2 69,4

Ladda ner som Excel

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close