INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

FINANSIELL INFORMATION

HiQ ägs av Triton sedan 2020.

Triton är ett internationellt investmentbolag som grundades 1997. Bolagets målsättning är att bidra till skapandet av bättre företag genom långsiktiga partnerskap.

Triton investerar i mellanstora företag med huvudkontor i Europa som är aktiva inom sektorerna industri, affärstjänster och konsument/hälsa. Tritons fonder har omkring 100 investerare, vilka inkluderar bland andra pensionsfonder, statsägda förmögenhetsfonder, försäkringsbolag och stiftelser. Triton tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning vid investeringsbedömningar och beslutsfattande, vilket gynnar långsiktigt värdeskapande.

Sedan starten har Triton slutfört mer än 60 investeringar och stöttat mer än 260 förvärv.

För mer information, vänligen besök: www.triton-partners.com

AKTIEUTVECKLING

0,0% 0

Finansiella rapporter

Kalender

NYCKELTAL 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning, Mkr 1.847,1 1.852,7 1.787,9 1.659,4 1.508,0
Omsättningstillväxt, % -0,3 3,6 7,7 10 9,4
Bruttomarginal, % 14,7 11,4 12,7 13,2 12,8
Rörelsemarginal, % 12,2 10,6 12,00  12,5  12,1
Avkastning på eget kapital, % 21,6 18,6 20,7 21,6 20,1
Avkastning på operativt kapital, % 35,0 30,0 34,4 36,5 33,9
Omsättning per anställd, kkr 1.291 1.254 1.234 1.219 1.187
Förädlingsvärde per anställd, kkr 977 936 936 943 929
Rörelseresultat per anställd, kkr 158 133 148 153 144
Genomsnittligt antal anställda 1431 1478 1449 1361 1270
Antal anställda vid årets slut 1560 1629 1645 1573 1415
Soliditet, % 64,6 69,0 68,4 69,2 69,4

Ladda ner som Excel