INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

FINANSIELL INFORMATION

Här hittar du information om HiQ-aktien, finansiella rapporter, finansiell kalender med mera. HiQ grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Med 1600 medarbetare i fyra länder arbetar vi med att skapa en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med hjälp av teknik och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld.

AKTIEUTVECKLING

-0,8 %HIQ 61,75 SEK

Kalender

NYCKELTAL 2016 2015 2014 2013
2012
Nettoomsättning, Mkr 1.659,4 1.508,0 1.378,8 1.305,1 1.380,2
Omsättningstillväxt, % 10 9,4 5,6 -5,4 6,7
Bruttomarginal, % 13,2 12,8 11,4 11,5 14,1
Rörelsemarginal, %  12,5  12,1 10,7 10,6 13,1
Avkastning på eget kapital, % 21,6 20,1 16,6 15,4 19,8
Avkastning på operativt kapital, % 36,5 33,9 27,9 27,0 34,6
Omsättning per anställd, kkr 1.219 1.187 1.115 1.086   1.150
Förädlingsvärde per anställd, kkr 943 929 881 858 889
Rörelseresultat per anställd, kkr 153 144 119 116 151
Genomsnittligt antal anställda 1361 1270 1237 1202 1200
Antal anställda vid årets slut 1573 1415 1412 1326 1326
Soliditet, % 69,2 69,4 70,6 72,0 70,5

Hello!

Close