INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

Bolagsstyrning

HiQ International AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige.

HiQs KONCERNLEDNING
 

FREDRIK MALM

HiQ
Chief Executive Officer & President

JOHN KLINT

HiQ
Chief Financial Officer

ERIK RIDMAN

HiQ
Head of region Stockholm / Vice President

JUKKA RAUTIO

HiQ Finland
Country Manager / Head of Frends / Senior Vice President

MIKA HUOVINEN

HiQ Finland
Head of Digital / Vice President

SIMONA BAMERLIND

HiQ Sverige
Head of region West / Vice President 

ÅSA MELVANIUS

HiQ Sverige
Head of region South / Vice President 

ANDERS NILSSON

HiQ Sverige
Head of region East / Vice President

 

 

HiQs STYRELSE

HiQs styrelse består av tre ledamöter. Bolagets revisor är KPMG AB, med huvudansvarig revisor Helena Arvidsson Älgne.

THOMAS HOFVENSTAM

Född 1969.
Civilekonom från Uppsala Universitet
Övriga uppdrag: Triton Investment Advisory Professional, Nordenchef för Triton samt medlem av Tritons Investment Advisory Committee. Styrelseledamot i Flokk Holding AS.

MAGNUS MEYER

Född 1967.
Civilingenjörsexamen samt Teknologie Licentiatexamen i byggandets ekonomi och organisation från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: VD, Norden och Kontinentaleuropa, för WSP. Styrelseledamot i Kinnarps, Vasakronan, Bygg-Fast och Slättö Förvaltning.

ULRICH WITT

Född 1984.
Kandidatexamen i International Business från Copenhagen Business School.
Övriga uppdrag: Triton Investment Advisory Professional. Styrelseledamot i Kährs Holding AB

 

Revisor

KPMG, Helena Arvidsson Älgne, född 1962. Auktoriserad revisor. Revisor hos HiQ sedan 2018.