INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

Årsstämma

Årsstämman ägde rum den 26 mars 2019 klockan 10.00 i bolagets egna lokaler på Katarinavägen 15, 7tr, enligt ett beslut fattat av styrelsen för HiQ International AB. 

I enlighet med beslut fattat av HiQs årsstämma har en valberedning bestående av Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder, Mats Gustafsson, Lannebo Fonder och Lilian Biner, Handelsbanken fonder, utsetts. Till valberedningens ordförande har Joachim Spetz utsetts. Valberedningen har beslutat att styrelsens ordförande, Gunnel Duveblad, skall ingå i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman 2020 lämna förslag till:

 • Ordförande vid årsstämma
 • Val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
 • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 • Val av och arvode till revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)

Aktieägare som önskar lämna förslag till HiQs valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@hiq.se eller med brev till:

HiQ International AB
Att: Valberedningen,
Box 4046
102 61 Stockholm.

Datum för årsstämma 2020 samt senaste datum för aktieägare att lämna förslag till HiQs valberedning kommer att tillkännages i samband med bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2019, den 24 oktober 2019.

ARKIV FÖR TIDIGARE ÅRSSTÄMMOR 2006 - 2018

2018

Beslut från årsstämman den 21 mars 2018:

 • Split och inlösen 3,30 kr per aktie
 • Nytt optionsprogram för anställda
 • Val av styrelse
 • Val av revisor
 • Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
 • Bemyndigande om återköp av egna aktier

2017

Beslut från årsstämman den 22 mars 2017:
 • Split och inlösen 3,10 kr per aktie
 • Ändring av bolagsordning
 • Nytt optionsprogram för anställda
 • Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
 • Bemyndigande om återköp av egna aktier
 • Val av styrelse

2016

Beslut från årsstämman den 22 mars 2016:
 • Split och inlösen 2,90 kr per aktie
 • Nytt optionsprogram för anställda 
 • Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
 • Bemyndigande om återköp av egna aktier
 • Val av styrelse

2015

Beslut från årsstämman den 24 Mars 2015:
 • Split och inlösen 2,60 kr per aktie
 • Nytt optionsprogram för anställda 
 • Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
 • Bemyndigande om återköp av egna aktier
 • Val av styrelse och revisor

2014

Beslut från årsstämman den 31 mars 2014:
 • Split och inlösen 2,60 kr per aktie
 • Nytt optionsprogram för anställda 
 • Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
 • Bemyndigande om återköp av egna aktier
 • Val av styrelse

2013

Beslut från årsstämman den 11 april 2013:
 • Split och inlösen 2,40 kr per aktie
 • Nytt optionsprogram för anställda
 • Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
 • Bemyndigande om återköp av egna aktier
 • Val av styrelse

2012

Beslut från årsstämman den 28 mars 2012:
 • Split och inlösen 2,20 kr per aktie
 • Nytt optionsprogram för anställda
 • Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
 • Bemyndigande om återköp av egna aktier
 • Val av styrelse

2011

Beslut från årsstämman den 28 april 2011:
 • Split och inlösen 1,80 kr per aktie
 • Nytt optionsprogram för anställda
 • Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
 • Bemyndigande om återköp av egna aktier
 • Val av styrelse

2010

Beslut från årsstämman den 25 mars 2010:
 • Split och inlösen 1,10 kr per aktie
 • Nytt optionsprogram för anställda
 • Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
 • Bemyndigande om återköp av egna aktier
 • Val av styrelse

2009

Beslut från årsstämman den 29 april 2009:
 • Split och inlösen 1,40 kr per aktie
 • Nytt optionsprogram för anställda
 • Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
 • Bemyndigande om återköp av egna aktier
 • Val av styrelse

2008

Beslut från årsstämman den 30 april 2008:
 • Split och inlösen 1,30 kr per aktie
 • Nytt optionsprogram för anställda
 • Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
 • Bemyndigande om återköp av egna aktier
 • Val av styrelse

2007

Beslut från årsstämman den 27 mars 2007:
 • Aktieutdelning 2,10 kr per aktie
 • Nytt optionsprogram för anställda
 • Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier
 • Val av styrelse

2006

Beslut från årsstämman den 27 april 2006:
 • Aktieutdelning 2,10 kr per aktie
 • Nytt optionsprogram för anställda
 • Bemyndigande om nyemission av högst 4 900 000 aktier
 • Val av styrelse

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close