INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

Aktieägarservice

Här återfinns information om HiQ-aktiens utveckling, de 15 största aktieägarna, nyckeltal per aktie samt en lista på analytiker som följer HiQ.

AKTIEUTVECKLING

0,4%HIQ 53 SEK

HiQs AKTIE

15 STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Namn Antal aktier Andel av 
kapital & röster
Swedbank Robur fonder 5 047 000 9,0%
Handelsbanken fonder 4 253 905 7,6%
Lannebo fonder 4 072 263 7,3%
Nordea fonder 3 564 773 6,4%
State Street Bank & Trust Com 3 295 324 5,9%
SEB Investment Management 2 445 501 4,4%
Öhman fonder 1 453 032 2,6%
JP Morgan Bank Luxembourg 1 373 818 2,5%
Avanza Pension 1 028 382 1,8%
Hannu Lehessaari 840 000 1,5%
Rolf Anderson 740 132 1,3%
Tredje AP-fonden 708 144 1,3%
State Street Bank & Trust Co 676 866 1,2%
Lazard Freres 670 000 1,2%
Nordnet pensionsförsäkringar 650 632 1,2%

Ägande enligt Euroclear per 31 december 2018 och därefter kända förändringar.

Innehaven ovan inkluderar närstående och ägande via bolag.

Det totala antalet utestående aktier i HiQ är per den 31 december 2018 uppgår till 55 839 587 st.

 

NYCKELTAL PER AKTIE

(kr där inte annat anges) 2018 2017 2016 2015 2014
Vinst efter skatt, före utspädning 2,73 3,00 2,97 2,66 2,18
Vinst efter skatt, efter utspädning 2,71 2,98 2,96 2,65 2,17
Kassaflöde per aktie, före utspädning -0,43 -0,02 -0,15 0,61 -0,56
Utdelning per aktie 3,35 1) 3,30 2) 3,10 3) 2,90 4) 2,60 5)
Eget kapital (före utdelning) 14,66 14,72 14,21 13,32 13,14
Direktavkastning, % 7,1 5,3 5,0 5,7 6,3
Börskurs vid årets utgång 47,31 62,25 61,50 51,00 41,10
Genomsnittligt antal aktier, tusental 55.586 55.103 54.264 53.444 52.784
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 55.954 55.474 54.604 53.701 52.890
Antal utestående aktier, tusental 55.840 55.453 54.713 53.924 53.139


1)
 Styrelsen har föreslagit att via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande skifta ett belopp om ca 187 Mkr (3,35 kr/ aktie) till aktieägarna.

2) 2017 delades ca 183 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatorisk inlösenförfarande (3,30 kr/ aktie)

3) 2016 delades ca 170 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatorisk inlösenförfarande (3,10 kr/ aktie).

4) 2015 delades ca 156 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,90 kr/aktie).

5) 2014 delades ca 138 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,60 kr/aktie).

 

ANALYTIKER SOM FÖLJER HiQ
ABG Daniel Thorsson
Carnegie Viktor Lindeberg
Danske Bank Fredrik Lithell
Handelsbanken Erik Elander
Pareto Securities Anton Wester
SEB Enskilda Viktor Höglund

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close