INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

Aktieägarservice

Här återfinns information om HiQ-aktiens utveckling, 15 största aktieägare, nyckeltal per aktie samt en lista på analytiker som följer HiQ.

AKTIEUTVECKLING

-0,7%HIQ 74,1 SEK

HiQs AKTIE

15 STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Namn Antal aktier Andel av 
kapital & röster
Swedbank Robur fonder 5 065 792 9,2%
Nordea fonder 4 835 956 8,7%
SEB Investment Management 4 327 128 7,8%
Lannebo fonder 3 225 000 5,8%
Handelsbanken fonder 2 360 000 4,3%
DnB Carlsson fonder 1 418 211 2,6%
Avanza Pension 1 037 312 1,9%
JP Morgan Bank Luxemburg 1 005 000 1,8%
Hannu Lehessaari 1 000 000 1,8%
Lazard Norden Small Cap 940 000 1,7%
Fondita Nordic Micro Cap 893 823 1,6%
Rolf Anderson 765 132 1,4%
AMF Försäkringar och fonder 645 823 1,2%
Tredje AP-fonden 561 301 1,0%
Fidelity funds 542 400 1,0%

Ägande enligt Euroclear per 30 juni 2017 och därefter kända förändringar.

Innehaven ovan inkluderar närstående och ägande via bolag.

Det totala antalet utestående aktier i HiQ är per den 30 juni 2017 uppgår till 55 281 199 st.

 

NYCKELTAL PER AKTIE

(kr där inte annat anges) 2016 2015 2014 2013 2012
Vinst efter skatt, före utspädning 2,97 2,66 2.18 2.03 2.60
Vinst efter skatt, efter utspädning 2,96 2,65 2.17 2.03 2.59
Kassaflöde per aktie, före utspädning -0,15 0,61 -0.56 -0.05 0.37
Utdelning per aktie 3,10 1) 2,90 2) 2.60 3) 2.60 4) 2.40 5)
Eget kapital (före utdelning) 14,21 13,32 13.14 13.10 13.26
Direktavkastning, % 5,0 5,7 6,3 6.6  6.7
Börskurs vid årets utgång 61,50 51,00 41.10 39.60 36.00
Genomsnittligt antal aktier, tusental 54.264 53.444 52,784 52,752 52,752
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 54.604 53.701 52,890 52,842 52,752
Antal utestående aktier, tusental 54.713 53.924 53,139 52,752 52,752

1) 2016 delades ca 170 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatorisk inlösenförfarande (3,10 kr/ aktie).

2) 2015 delades ca 156 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,90 kr/aktie).

3) 2014 delades ca 138 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,60 kr/aktie).

4) 2013 delades ca 137 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,60 kr/aktie).

5) 2012 delades ca 127 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,40 kr/aktie).

 

ANALYTIKER SOM FÖLJER HiQ
ABG Daniel Thorsson
Carnegie Viktor Lindeberg
Danske Bank Fredrik Lithell
Handelsbanken Erik Elander
SEB Enskilda Viktor Höglund

Hello!

Close