INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

Aktieägarservice

Här återfinns information om HiQ-aktiens utveckling, de 15 största aktieägarna, nyckeltal per aktie samt en lista på analytiker som följer HiQ.

AKTIEUTVECKLING

0,3%HIQ 50,61 SEK

HiQs AKTIE

15 STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Namn Antal aktier Andel av 
kapital & röster
Swedbank Robur fonder 5 065 792 9,1%
Lannebo fonder 4 689 824 8,5%
SEB Investment Management 4 061 287 7,3%
Nordea fonder 3 847 512 6,9%
Handelsbanken fonder 3 009 519 5,4%
JP Morgan Bank Luxemburg 1 514 367 2,7%
DnB Carlsson fonder 1 429 154 2,6%
Avanza Pension 1 010 098 1,8%
Hannu Lehessaari 950 000 1,7%
Fondita Nordic Micro Cap 893 823 1,6%
Rolf Anderson 740 132 1,3%
Nordnet pensionsförsäkringar 650 632 1,2%
AMF Försäkringar och fonder 645 823 1,2%
Fidelity fonder 550 000 1,0%
Tredje AP-fonden 478 802 0,9%

Ägande enligt Euroclear per 31 december 2017 och därefter kända förändringar.

Innehaven ovan inkluderar närstående och ägande via bolag.

Det totala antalet utestående aktier i HiQ är per den 31 december 2017 uppgår till 55 452 887 st.

 

NYCKELTAL PER AKTIE

(kr där inte annat anges) 2017 2016 2015 2014 2013
Vinst efter skatt, före utspädning 3,00 2,97 2,66 2,18 2,03
Vinst efter skatt, efter utspädning 2,98 2,96 2,65 2,17 2,03
Kassaflöde per aktie, före utspädning -0,02 -0,15 0,61 -0,56 -0,05
Utdelning per aktie 3,30 1) 3,10 2) 2,90 3) 2,60 4) 2,60 5)
Eget kapital (före utdelning) 14,72 14,21 13,32 13,14 13,10
Direktavkastning, % 5,3 5,0 5,7 6,3 6,6
Börskurs vid årets utgång 62,25 61,50 51,00 41,10 39,60
Genomsnittligt antal aktier, tusental 55.103 54.264 53.444 52.784 52.752
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 55.474 54.604 53.701 52.890 52.842
Antal utestående aktier, tusental 55.453 54.713 53.924 53.139 52.752


1)
 2017 delades ca 183 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatorisk inlösenförfarande (3,30 kr/ aktie)

2) 2016 delades ca 170 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatorisk inlösenförfarande (3,10 kr/ aktie).

3) 2015 delades ca 156 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,90 kr/aktie).

4) 2014 delades ca 138 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,60 kr/aktie).

5) 2013 delades ca 137 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,60 kr/aktie).

 

ANALYTIKER SOM FÖLJER HiQ
ABG Daniel Thorsson
Carnegie Viktor Lindeberg
Danske Bank Fredrik Lithell
Handelsbanken Erik Elander
SEB Enskilda Viktor Höglund

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close