SVERIGES BÄSTA PROGRAMMERARE UTSES PÅ HiQ

Swedish Coding Cup

Mårten Wiman vann HiQ Challenge – den första deltävlingen i Swedish Coding Cup, den helt nya SM-serien i tävlingsprogrammering. Wiman behövde bara en timme på sig att lösa de sex problemen. – Det var en ganska varierande svårighetsgrad på dem, men det kändes bra, sade han efteråt.

Swedish Coding Cup är en sju tävlingar långt mästerskap som avslutas med en stor final på HiQ i juni 2018.
Arrangörerna Johan Sannemo, Simon Lindholm och Fredrik Niemelä tänker ta reda på vem som är landets bästa programmerare via den nya serien – det första svenska mästerskapet i tävlingsprogrammering som är öppet för alla, oavsett ålder.
– Vi startade SCC för att vi såg ett hål i det svenska tävlingsutbudet. Under de senaste åren har svensk tävlingsprogrammering börjat bli mer professionell och strukturerad på ett sätt liknande stora tävlingsnationer så som Ryssland, USA och Kina. Att starta SCC är en fortsättning på det arbetet, med förhoppningen att även framöver kunna konkurrera mot övriga toppländer i både bredd och elit inom tävlingsprogrammeringen, säger Johan Sannemo.

HiQ arrangerar både öppningstävlingen i oktober, som Mårten Wiman vann, och finalen i juni. Däremellan gör serien bland annat nedslag på KTH, Lunds Tekniska Högskola och Linköpings Universitet.
För HiQ är inblandningen självklar.
– Utan smarta, drivna och kreativa programmerare är det svårt att nå framgångar. Allt tyder på att programmerarna blir ännu viktigare i framtiden, vad är väl då mera naturligt och viktigt än att satsa på de som kommer att bygga nästa generations svenska succeér, säger HiQ Stockholms vd Magnus Gudéhn.

Allt arbete med SCC utförs helt ideellt av tidigare svenska tävlingsprogrammerare.
Arrangören Johan Sannemo igen:
– Tävlingsprogrammering är ett sätt att öva upp många aspekter av programmering. Man lär sig att snabbt lösa komplexa problem och att skriva effektiv, korrekt kod. Förhoppningen är att även framöver kunna konkurrera mot övriga toppländer i både bredd och elit inom tävlingsprogrammeringen. Vi har även sett ett ökat intresse från universitet och näringsliv kring tävlingar, vilket gjort det möjligt att kunna dra igång cupen i år.

Tävlingsschema
27 oktober 2017: HiQ Challenge, Stockholm
18 november: Lunds Tekniska Högskola, Lund
16 december: Kattis Challenge (online).
20 januari 2018: Nova, Stockholm
4 februari: Programmeringsolympiaden, Lund
3 mars: Linköpings Universitet, Linköping
15 april: Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
9 juni: Swedish Coding Cup Finals, HiQ, Stockholm

Tävlingsformat
Olika deltävlingar i SCC kan ha olika format, längd och antal problem. De flesta tävlingar kommer följa det så kallade ICPC-formatet. I en ICPC-tävling testas varje inskickat program på ett antal hemliga testfall. Om en inskickning klarar alla testfall inom de specifierade tids- och minnesgränserna anses problemet löst. Deltagare rangordnas efter antal lösta problem. Alla tävlingar är helt individuella.