SPELTEKNIKENS FRAMFART

Tips och inspiration

Teknik från spelbranschen är den mest framträdande trenden 2017 inom simulering och visualisering – det skriver Daniel Johansson från HiQ

Klassiskt har körsimuleringar och visualiseringar endast använts av större företag som har valt att satsa ganska stort på det då man har behövt bygga hela lösningen själv. Detta har såklart fördelar gentemot att ta någon annans lösning då den kan skräddarsys för att utvärdera just det man är ute efter i relativt hög fidelitet. Men det har även nackdelar som att det är svårt att hitta kompetens vid rekrytering och kostnaden är hög om man vill ha hög kvalitet på simuleringen eller visualiseringen. Det har såklart även funnits företag som har velat sälja simuleringslösningar, framförallt inom den militära sektorn. Men ofta måste man göra ett stort inköp där man måste lita på det säljarna säger när man köper in sig på en produkt som har få konkurrenter.

Spelbranschen är en bransch med ett värde på 1.000 miljarder kronor


Spelbranschen är en bransch med ett värde på 1.000 miljarder kronor där alla företag slåss mot varandra med globala produkter där kopior av deras produkter kan skapas utan kostnad. Det gör att det är extremt konkurrensutsatt och de lösningar som klättrar till toppen där har ett väldigt starkt renomme.
Tidigare har många produkter för att göra spel och underhållning haft en enterprise-affärsmodell där deras mjukvara har kostat mellan tiotusentals och hundratusentals kronor. Detta har dock ändrats med indie-kulturen, små bolag som skapar en framgångsrik produkt. Detta har lett till att många verktyg nu antingen är gratis, har en månadskostnad eller att de vill ha procent av vinst på produkten om den säljs medan det är gratis att använda den internt på företaget.

Några teknikområden som kan vinna stort på att använda spelteknik är grafisk fidelitet där spelbranschen ligger närmare 10 år före simuleringsmjukvara. Trovärdigt ljud där man hör skillnad på om ljudet är i en korridor eller utomhus. Artificiell Intelligens, fysik, nätverksspel och att ha stora komplexa världar är även det områden där spelutveckling ligger långt fram. Ett problem med att ta sig genom detta generationsskifte från att göra allt själv till att börja använda spelteknik är att det är väldigt mycket att lära sig. Skillnaden mot att använda en animeringslösning som skrivits av en person under en månad när ett projekt var på väg att kantra gentemot att använda en lösning som ett dussin människor jobbat på i 10 år i en av världens mest konkurrensutsatta marknader är markant.

Vad finns det då för produkter att ta hjälp av?
Om man tänker på det som en pipeline där man först skapar innehåll som 3d-modeller, landskap och ljud så finns det både de stora jättarna Autodesk med 3d studio max och Maya samt gratisalternativ som Blender. För texturering så finns Quixel Suite och Allegorithmics Substance som låter dig skapa Physically Based Rendering material, material som verkligen ser verklighetstrogna ut i all ljussättning. Det finns även mjukvara för att reducera de mycket detaljerade CAD-modeller som företag redan har till något som ser lika bra ut men kan renderas i realtid som t.ex. Simplygon.När man har sitt innehåll så kan man sedan stoppa in det i en spelmotor som Unreal Engine eller Unity3d för att interagera med det i realtid.

Det blir lite som att göra ett spel men där fokus istället för att vara underhållning är på snabbhet/kostnad att ta fram en simulering eller visualisering, reproducerbarhet och mätbarhet vid testning. Samt användbarhet för upplevelser där kunderna ska kunna plocka upp kontrollerna och intuitivt kunna använda produkten, t.ex. en lägenhetsvisualisering, helst utan någon vägledning.

Alla dessa komponenter taget tillsammans gör att det är en viss tröskel att ta sig över för de som redan har simuleringslösningar främst med kompetensutveckling. Medan när man går över till att basera sina lösningar på spelteknik, så blir rekrytering enklare, man lyfter fideliteten på ens produkt, fler avdelningar på företagen kan använda simulering eller visualisering för att testa sina produkter billigare och tidigare i processen och nya företag som inte använt simulering eller visualisering förr kan börja dra nytta av det.

I en värld med allt skarpare konkurrens så måste man använda de bästa verktygen som finns till hands, för era konkurrenter gör det.


Daniel Johansson

Kontakta oss

Daniel Johansson
HiQ Linköping