AGILT LEDARSKAP, COACHING & NYTT STRATEGISKT FORUM

Uppdrag Boverket 

Hur går man från traditionella beslutshierarkier till en organisation med fokus på nytta, snabbhet och delaktighet? Hur kan man som ledare visa vägen i ett förändringsarbete som ger mer utrymme för innovation och samtidigt styra mot en gemensam vision? Tillsynes två motstridiga krafter som många kämpar med i vardagen och som HiQs Anders Linse bland annat hjälpt Boverket med.

Boverket, som är i en förändringsprocess då bostadsfrågor får allt mer uppmärksamhet, ville man skapa en modernare organisation som bättre möter omvärldens skiftande förväntningar. Regeringen har utökat uppdraget med fokus på bland annat hållbart byggande, digitalisering och arkitektur och myndigheten har vuxit till 300 medarbetare. Hur skapar man då en modernare organisation?
Figur beskrivande intervall för ledarforumets träffar

Ledarforum

För att undvika tröga beslutshierarkier och fokusera på nytta, snabbhet och delaktighet skapade vi tillsammans med Boverket ett nytt ledarforum där ledare på alla nivåer, knappt 30 personer, tar ett gemensamt ansvar för myndighetens framtid. I forumet lyfter man strategiska frågor och delar upp sig i mindre självorganiserande arbetsgrupper som sedan fördjupar arbetet. Grupperna återkommer senare till forumet för återkoppling och beslut. Ingen blir utpekad att delta i en viss grupp utan allt arbete bygger på det egna engagemanget.

Bilden nedan visar exempel på olika parametrar som forumet själv valt att stämma av efter varje träff. De fick anonymt svara på frågan: Hur väl har vi som grupp levt upp till vårt önskade läge? Diagram med parametrar för lägeskontroll i ledarforum

Engagemang & tillit

HiQ ansvarade tillsammans med en intern resurs för att driva hela processen. För att snabbt skapa ENGAGEMANG började vi med att gruppen själv fick enas om vilken kultur och struktur som skulle gälla och vi byggde upp ett långsiktigt lärande genom att regelbundet ge plats för utvärderingar och förbättringar.

Med hjälp av enkla metoder för effektiva dialoger och lärande från exempelvis ”Liberating Structures” växte TILLITEN i forumet. Ett steg i taget. HiQ var också på plats i vardagen och coachade de olika självorganiserande arbetsgrupperna. Det var en ny arbetsform som drevs av kraften från ledarnas personliga ansvarstagande för helheten och en stark gemensam vision.

Anders Linse är bra på att skapa förståelse för vikten av utveckling av team vilket har gett oss mer fart och mer kraft i förändringen.
Anders Sjelvgren, Generaldirektör Boverket


Chefscoaching

Som ett komplement till forumet fick alla chefer också möjlighet att träffa en ledarskapscoach från HiQ. Det blev en individuell process på 3–9 månader för att utforska hur man kan maximera sin potential som ledare och ta större ansvar för sina mål. Många samtal handlade om det strategiska arbetet i praktiken, drivkrafter och tillitsbaserat ledarskap.

Resultat

Det nya forumet har lett till:
- en tydligare vision och en ny mål- & strategi-karta
- ny kommunikationsplan
- ökad samsyn kring tillitsbaserat ledarskap

Några citat från utvärderingarna under projektet


Om forumet: 

”Väldigt bra upplägg. Vettiga och snabba övningar som gav resultat och ett nästa steg”
”Bra och tillåtande stämning. Upplyftande med framgångs berättelserna”
”Fantastisk bra facilitator. Vilken energi och vad långt vi kom. Jag är helt nöjd!”

Om coaching:
”Coachen ingav stort förtroende som gör att man vågar öppna upp. Ger bättre resultat. Förmedlade mycket klokskap”
”Perfekt verktyg för min egen utveckling, bra tillfälle att stanna upp och inte bara köra på”
”Jag vill lära mig mer, så att jag själv kan bli en bra coach ”

Om hela leveransen:
Nöjdhet:100%, Resultat:100%, Ansvar:100%, Enkelhet:100%, Glädje:100%