17 PERSONER + 12 NATIONALITETER = SUCCÉ

Mångfald ftw!

När HiQ satte samman ett team av 17 personer från 12 olika länder skapade de i sin tur Sveriges mest använda betaltjänst i mobilen. Det är kanske inte så konstigt att teamet blev så framgångsrikt. Forskning visar nämligen att mångfald främjar kreativiteten.

På taket på HiQs kontor på Regeringsgatan 20 i Stockholm står tolv personer uppställda för fotografering. Det duggar och blåser kalla vindar. Någon skojar om svensk vinter och får resten av gruppen att skratta. För en del av dem är svensk vinter fortfarande något nytt och lite ovant.

När alla i teamet är samlade, ingår medarbetare från Frankrike, Spanien, Rumänien, Ryssland, Kina, Thailand, Vietnam, Pakistan, Indien, Bangladesh, Uganda och Sverige. Perfekt för kreativiteten med andra ord! Om det är de flesta forskarna överens. Den amerikanske professorn Richard Florida menar till exempel att andelen utlandsfödda och antalet olika nationaliteter i en grupp står i direkt korrelation till dess kreativa index. Ju fler olika nationaliteter – desto bättre!

Charlotte Stigenberg är projektledare i det här teamet. Hon säger att det har varit en ovanligt spännande grupp att jobba med. En anledning är just att den är så mångkulturell.
– Det blir en väldigt bra dynamik när folk har olika bakgrund och drar åt lite olika håll. Det handlar inte bara om att vi kommer från olika länder, vi är dessutom i olika åldrar och har en hyfsat jämn fördelning av män och kvinnor för att vara den här branschen, säger hon.

"Människor med olika bakgrund, var och en med sitt eget sätt att jobba och resonera, skapar en väldigt dynamisk intellektuell miljö


En studie vid Stanforduniversitetet i USA visar att en grupp som består av personer med olika ursprung blir bättre på att lösa problem och komma på nyskapande idéer. Det är kanske inte så konstigt, eftersom personer med olika erfarenheter också har med sig olika perspektiv och olika kunskaper.
Studien visar dessutom att mångfaldens fördelar dominerar i kunskapsintensiva och kreativa jobb.

Joel Holmberg är backendutvecklare i teamet på HiQ. Han är övertygad om att mångfalden har bidragit till deras arbete.
– Annars är det ganska vanligt att man jobbar med andra som är uppvuxna på samma ställe och har gått samma utbildning. Om man har liknande erfarenheter tänker man också ganska lika. I det här teamet har vi fått massor av input från olika håll. Det har hänt flera gånger att jag har fastnat och så har någon kommit och sagt att så här kan man också göra, så gör man i min del av världen. Och så har det löst sig.

Sudip Kumar Das är systemutvecklare och flyttade till Stockholm från Calcutta i Indien 2014. Han säger att han aldrig har arbetat i ett bättre team.
– Det är en fantastisk grupp. Tack vare våra olika bakgrunder har vi helt olika styrkor och perspektiv. Vi kompletterar varandra väldigt väl, säger han.
Charlotte Stigenberg håller med.
– Alla i teamet är förstås egna individer med sina egna personligheter och det går inte att generalisera och säga att alla från ett land är på samma sätt. Men de som har flyttat långtifrån och skaffat jobb här i Sverige är ju ofta väldigt drivna personer. De har verkligen bidragit till gruppen. Vi har alla lärt oss mycket av varandra, säger hon.

För att dra nytta av gruppens samlade kunskap och se till att den kommer alla till dels, började de tidigt med kompetensöverföringsluncher. Då får en av medarbetarna i teamet hålla en timmes föreläsning om hur han eller hon har löst något problem i projektet.
– På så vis har alla lärt sig av de individuella framstegen. Det gör att hela gruppen växer, säger Sudip Kumar Das.
Han betonar att det aldrig har funnits någon inbördes konkurrens i teamet. Det är en jämnstark grupp där var och en är bäst på något. Dessutom har de alltid kunnat fråga varandra om det är något de inte kan eller förstår.
– Det är viktigt att man vågar fråga, att man inte behöver känna sig dum. Den här gruppen har präglats av en prestigelöshet och ödmjukhet. Vi har hela tiden hjälpt varandra, säger Joel Holmberg.

Men hur går det med språket? Stanfordstudien visade att mångfaldens fördelar går om intet om gruppen inte kan kommunicera.
– Arbetsspråket har varit engelska och det har aldrig varit något problem att inte alla talar svenska, säger Charlotte Stigenberg.
– Men de flesta vill ju lära sig svenska, så vi har övat tillsammans, säger Joel Holmberg och fortsätter:
– En annan rolig sak med att så många är nyinflyttade, är att alla är pigga på att få nya vänner och vill hitta på saker efter jobbet. För de som har lämnat släkt och vännner för att flytta till Sverige har vi nog blivit lite som en extra familj.

 

RICHARD FLORIDA

Den amerikanske professorn Richard Florida är upphovsman till begreppet ”den kreativa klassen”. Den kreativa klassen beskriver den relativt stora grupp i samhället som har kreativiteten som sitt främsta redskap. Richard Florida har analyserat det urbana samhället och kommit fram till att storstadsområden med hög andel ur den kreativa klassen också blomstrar ekonomiskt och teknologiskt, eftersom den här gruppen människor alstrar en öppen och dynamisk miljö, som i sin tur drar till sig fler kreativa personer, affärsverksamhet och kapital. Richard Florida menar att ju mer mångfald i ett samhälle, desto bättre. Då menar han inte bara nationalitet och ursprung utan även kön och sexuell läggning. Richard Florida har skapat ett eget rankningssystem som värderar städer och stadsdelar efter ”bohemindex”, ”gayindex” och ”mångfaldsindex”. Han förespråkar ett öppet samhälle baserat på de tre T:na: Teknologi, Talang och Tolerans.


 Publicerat i HiQ Magazine 2016

FAKTA

Fyra betaltjänster i mobilen som HiQ har varit med och utvecklat:

SWISH är en app som möjliggör för användarna att på ett smidigt och säkert sätt föra över pengar till varandra direkt i mobilen. Numera går det även att betala med Swish i vissa affärer och på nätet. I början av 2016 hade Swish närmare 4 miljoner användare. Tjänsten utvecklades i samarbete med Bankgirot åt Sveriges största banker.

S-MOBIL är världens första mobilbank som integrerats med ett bonuskundsystem från handeln. Med S-Mobil kan den finska butiksbanken S-gruppens 2,6 miljoner kunder hantera sina bankärenden samtidigt som de sköter sina dagliga inköp. Tjänsten underlättar även användarnas vardag med rabattkuponger och hjälp att hitta serviceombud. HiQ ansvarade för vidareutveckling av konceptet och tekniskt genomförande.

COLLECTOR BETALKOLL är en app som gör det enklare att betala sina räkningar direkt i mobilen. Det enda användaren behöver göra är att fotografera av räkningen, så ser Betalkoll till att den betalas i tid. Får man räkningar via mail kan de enkelt importeras i tjänsten. Varje månad får användaren en samlingsfaktura och väljer själv om man önskar betala en del av beloppet eller hela fakturan. HiQ ansvarade för idé och framtagning av den tekniska lösningen.

CARPAY är en mobiltjänst från Volvofinans Bank som förenklar alla bilrelaterade köp och betalningar. Med ett klick i mobilen kan kunderna dessutom använda den insamlade bonusen när de tankar. HiQ har bidragit med strategi och kompetens inom design, användbarhet och teknisk utveckling.