TERVEYDENHUOLTO NUMEROINA

Ruotsin terveydenhuoltoalan laadunvarmistuksen ja kehitystyön tukeminen

Haaste

Terveydenhuollon palvelujen parantamiseen tarvitaan tietoa. Ruotsissa terveydenhuoltoalan tietojen kerääminen on yleisesti ottaen sujunut hyvin. Viime aikoina työn parantamisen kannalta olennaisten tietojen välittäminen ei kuitenkaan ole onnistunut. Miten tällaiset tiedot saataisiin helpommin käytettäviksi?

Tavoite

Tavoitteemme oli auttaa Ruotsin kuntien ja alueiden liittoa kehittämään ja hallinnoimaan helposti käytettävissä olevaa palvelua, joka sisältää kaikki saatavilla olevat sairaanhoitoon ja terveydenhuoltoon liittyvät tiedot. Tärkeintä hankkeessa oli käyttäjäystävällisyys.

Tulokset

HiQ kehitti Vården i Siffror -verkkopalvelun Ruotsin kuntien ja alueiden liitolle ja hallinnoi nyt sitä. Vården i Siffror (Terveydenhuolto numeroina) kerää tietoa useista eri lähteistä luodakseen pohjan erilaiselle raporteille ja objektiivisille analyyseille, joiden avulla Ruotsin terveydenhuoltoa on helpompi seurata ja parantaa. Tietojen ensisijaiset käyttäjät ovat maakuntaneuvosto, paikallishallinto ja analyytikot, jotka voivat nyt verkkosovelluksen avulla tutustua tutkimuksiin, tuloksiin ja muihin tietoihin. Ratkaisu tarjoaa myös tietoja julkisen terveydenhuoltokeskustelun pohjaksi.

Sähköinen Vården i siffror -palvelu kerää ja yhdistää tietoja kaikista Ruotsin maakuntaneuvostoista, 81 sairaalasta ja 1 486 terveyskeskuksesta maan laajuisesti. Palveluun on liitetty yhteensä 47 rekisteriä. Mukana on myös 400 mittaria, jotka mittaavat terveydenhuollon eri osa-alueita. Palveluun sisältyy myös kaikille avoin osio, jossa terveydenhuoltoon liittyvät tiedot ovat kaikkien käytettävissä. Palvelun avulla on mahdollista verrata eri maakuntaneuvostojen, alueiden ja terveyskeskusten tietoja. Vården i Siffror -palvelun kehittäminen on juuri sitä, mihin HiQ pyrkii: ihmisten elämän yksinkertaistamiseen ja parantamiseen.

Sähköinen terveydenhuolto
Terveydenhuoltoala on muuttumassa nopeasti, sillä teknologia luo alalle uusia mahdollisuuksia. Meillä on yli 20 vuoden kokemus ja HiQ on saanut tunnustusta älykkäiden ratkaisujen kehittämisestä. Tällainen ratkaisu on esimerkiksi insuliinitasoja seuraava sovellus.

Sara Widman Börjesson

Ota yhteyttä

Sara Widman Börjesson
HiQ Tukholma
+46 (0) 70 420 00 74