MERELLÄ AINA PAIKALLA

Uusi valvontajärjestelmä helpottaa Ruotsin rannikkovartioston työtä.

Haaste

Ruotsin rannikkovartiosto vartioi Ruotsin rannikkoa vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Se on valmiina toimimaan, pelastamaan, auttamaan – ja taistelemaan rikollisuutta vastaan. Tehtävän helpottamiseksi ja toimintojen koordinoimiseksi rannikkovartiosto käyttää Sjöbasis-valvontajärjestelmää. Se näyttää tiedot kaikesta alueen meriliikenteestä ja tarjoaa tukea edistyneempiä analyyseja varten, joita tarvitaan esimerkiksi erilaisissa pelastusoperaatioissa.

Näitä tietoja voivat käyttää kaikki Ruotsin siviiliviranomaiset, ja niitä voi myös jakaa muiden maiden laitoksille. Kun HiQ pyydettiin mukaan auttamaan, Sjöbasis-järjestelmästä puuttui kuitenkin useita toimintoja, jotka voisivat yksinkertaistaa rannikkovartioston työtä.

Tavoite

Samalla, kun HiQ ryhtyi ylläpitämään ja kehittämään Sjöbasis-järjestelmää, viranomaiset päättivät kehittää järjestelmästä uuden Sjöbasis Generation 2 -version. Uudessa valvontajärjestelmässä hyödynnettäisiin uusinta teknologiaa, joka yksinkertaistaisi rannikkovartioston elintärkeää työtä sekä merellä että ilmassa.

Tiesitkö?

HiQ on tehnyt yhteistyötä sekä rannikko­vartioston että SICS-instituutin (Swedish Institute of Computer Science) kanssa Sjöbasis-järjestelmän tekoälymoduulin kehittämisessä. Se varoittaa, jos alus käyttäytyy arvaamattomasti. Tämä auttaa komentokeskusta suuresti, sillä sen on usein valvottava samanaikaisesti satojen alusten liikkumista.

Ratkaisu

Sjöbasis Generation 2 on nyt toiminnassa. Järjestelmä hakee tietoja eri lähteistä ja niiden perusteella paikantaa alusten sijainnin sekä valvoo sää- ja karttatietoja. Suuret tietomäärät käsitellään reaaliaikaisesti ja esitetään uudessa dynaamisessa käyttöliittymässä. Helppokäyttöisyys on ratkaisevan tärkeää. Vaikka järjestelmä sisältääkin monimutkaisia analyyttisiä toimintoja, yksi keskeisistä tavoitteista on ollut se, että käyttäjät tarvitsisivat ohjeistusta mahdollisimman vähän.

Tulokset

Kehitysvaiheessa Sjöbasis Generation 2 -versiota käytettiin rinnakkain alkuperäisen Sjöbasis Generation 1 -järjestelmän kanssa. Uutta järjestelmäversiota testaavat henkilöt antoivat jatkuvaa palautetta. Syksyllä 2016 useimmat käyttäjät olivat siirtyneet käyttämään jo uutta versiota, ja uusi järjestelmäversio otettiin kokonaan käyttöön 17.1.2017. Käyttäjät ovat tyytyväisiä uuden version nopeuteen ja yksinkertaisuuteen. Nyt rannikkovartioston työntekijät voivat käyttää Sjöbasis-järjestelmää sekä ulkomerellä että ilmassa. Järjestelmä yksinkertaistaa myös komentokeskuksen työtä. Kriisiin reagoiminen helpottuu, koska tilannekuvan muodostaminen nopeutuu.

Anders Linse

Ota yhteyttä

Anders Linse
HiQ Karlskrona
+46 (0) 76 880 08 03