PELIT JA MEDIA

Vinkkejä ja oivalluksia

HiQ:n Daniel Johansson kirjoittaa, peliteknologiat ovat simuloinnin ja visualisoinnin vuoden 2017 näkyvin trendi.

Ajosimulaatio ja -visualisointi ovat perinteisesti olleet vain suurten yritysten saatavilla. Suuret yritykset ovat panostaneet näihin teknologioihin. Yritysten itse kehittämät ratkaisut tarjoavat selkeitä etuja verrattuna siihen, että käyttöön mukautettaisiin jonkin toisen toteuttama ratkaisu. Kun toteutus tehdään itse, ohjelmisto voidaan räätälöidä tarkasti tiettyjä tarpeita varten. Myös haittapuolia löytyy: on hankala löytää ihmisiä, joilla on sopivaa osaamista, eikä laadukkaiden simulaatioiden ja visualisointien toteuttaminen ole halpaa lystiä. On myös yrityksiä, jotka ovat myyneet valmiita simulaatiototeutuksia erityisesti sotilasalan asiakkaille. Tähän liittyy kuitenkin usein suuria taloudellisia sitoumuksia.Ostajan on luotettava myyjän vakuutuksiin investoidessaan tuotteeseen, jolla on vain vähän kilpailijoita.

Maailmanlaajuinen peliteollisuus on arvoltaan noin 105 miljardia euroa. Alalla kilpaillaan kansainvälisillä tuotteilla, joita voi kopioida ilmaiseksi. Tämän seurauksena ala on erittäin kilpailtu, ja huipulle kivunneiden tuotteiden maine on vaikuttava.

"Globaalin peliteollisuuden arvo on yli 105 miljardia euroa." 

 

Aiemmin useat peli- ja viihdesovellustuotteet kehitettiin yrityksen liiketoimintamalliin perustuen. Tällöin ohjelmistokustannukset nousivat tuhansista kymmeniintuhansiin euroihin. Riippumattoman yritteliäisyyden lisääntyessä myös pienet yritykset ovat luoneet menestyviä tuotteita, ja tämä on muuttanut alaa radikaalisti. Nyt ollaan tilanteeseen, jossa saatavilla olevat työkalut ovat joko täysin ilmaiseksi käytettävissä, käytettävissä kuukausimaksua
vastaan tai käytettävissä ilmaiseksi yrityksen sisällä, mistä maksetaan korvaus työkalun avulla kehitetyn tuotteen myyntivoiton prosenttiosuutena.

Pelien yksityiskohtien tarkkuus on omaa luokkaansa. Peliteollisuus on melkein kymmenen vuotta simulointiohjelmistoja edellä kehityksessä esimerkiksi äänimaailmojen luomisessa. Peliteollisuus on kaukana edellä myös ohjelmistokehityksen muilla osa-alueilla, kuten tekoälyssä, fysiikassa, moninpelitoiminnoissa sekä laajojen ja monimutkaisten maailmojen luomisessa. Muutos on vaikea prosessi. Nyt pyritään hyödyntämään peliteknologisia ratkaisuja sen sijaan, että kaikki tehtäisiin itse. Se ei kuitenkaan ole helppoa, koska opittavaa on niin paljon. On suuri ero, käytetäänkö animaatioratkaisua, jonka yksi ihminen on kyhännyt kasaan kuukaudessa huono-onnisen hankkeen pelastamiseksi, vai ratkaisua, jota useat ihmiset ovat työstäneet jo kymmenen vuotta yhdellä maailman kilpailluimmista markkinoista.

Mitkä tuotteet siis voisivat auttaa sinua?
Voit ajatella prosessia putkena, johon luot aluksi sisällön 3D-malleina, maisemina ja ääninä. Toteutukseen voit hyödyntää joko alan todellisia jättiläisiä, kuten Autodesk 3ds Max- ja Maya- tietokonegrafiikkaohjelmistoja, tai käyttää ilmaista avoimen lähdekoodin vaihtoehtoa, kuten Blenderiä. Teksturointiin voit käyttää Quixel Suitea ja Allegorithmic's Substancea. Niiden avulla voit toteuttaa fysiikkaan perustuvia hahmontamistekniikoita, joiden ansiosta materiaalit näyttävät realistisilta kaikissa valaistusolosuhteissa. Simplygonin kaltaisilla ohjelmistoilla voit puolestaan muuttaa yksityiskohtaiset, yritysten kehittämät CAD-mallit malleiksi, joita voidaan hahmottaa yhtä uskottavasti myös reaaliaikaisissa sovelluksissa.

Kun sisältö on valmis, voit ladata sen pelimoottoriin, kuten Unreal Engine- tai Unity3d-pelimoottoriin, jotta voit olla sisällön kanssa vuorovaikutuksessa reaaliaikaisesti.

Prosessi on jokseenkin samanlainen kuin peliä kehitettäessä. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan keskitytä viihteeseen vaan simulaation tai visualisoinnin nopeuteen/hintaan, toistettavuuteen ja testauksen yhteydessä tapahtuvaan mitattavuuteen. Keskiössä on myös kokemuksia luova käytettävyys, kuten sellaisen huoneiston visualisointi, jossa asiakkaan on pystyttävä käyttämään tuotetta intuitiivisesti ja mieluummin ilman ulkopuolista opastusta.

Huomioonotettavia komponentteja on siis useita. Jos yrityksellä on jo olemassa jonkinlainen simulaatioratkaisu, uuteen ratkaisuun siirtyminen ei ole helppoa. Tämä koskee myös osaamisen kehittämistä. Siirtyminen peliteknologiaan perustuviin ratkaisuihin yksinkertaistaa uusien kykyjen rekrytointia ja tuotteen luotettavuus parantuu. Yhä useammat organisaation yksiköt voivat käyttää simulaatiota ja visualisointia tuotteidensa testaamiseen edullisemmin ja kehitystyön aikaisemmassa vaiheessa. Myös sellaiset yritykset voivat käyttää simulaatiota ja visualisointia, joilla siihen ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta.

Koska kilpailu kiihtyy, on tärkeää, että käytössäsi ovat parhaat mahdolliset työkalut. Myös kilpailijasi käyttävät jo niitä!


Daniel Johansson

Ota yhteyttä

Daniel Johansson
HiQ Linköping